GPLv3-lisenssi

Koska työkalumme käyttävät GPLv3: ta ja linkitämme siihen, lisenssi toimitetaan tässä viitteeksi.

          GNU YLEINEN JULKINEN KÄYTTÖOIKEUS Versio 3, 29. kesäkuuta 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. Jokaisella on lupa kopioida ja levittää sanatarkkoja kopioita tästä lisenssiasiakirjasta, mutta sen muuttaminen ei ole sallittua.
 Johdanto GNU General Public License on ilmainen, kopioitu käyttöoikeus ohjelmistoille ja muille teoksille.
 Useimpien ohjelmistojen ja muiden käytännön teosten lisenssit on suunniteltu poistamaan vapaus teosten jakamiseen ja vaihtamiseen. Sen sijaan GNU: n yleisen julkisen lisenssin tarkoituksena on taata vapaus jakaa ja muuttaa kaikkia ohjelman versioita - varmistaaksesi, että se pysyy vapaana ohjelmistona kaikille käyttäjille. Me, Free Software Foundation, käytämme GNU General Public License -sovellusta suurimmalle osalle ohjelmistomme; se koskee myös kaikkia muita tekijöiden tällä tavalla julkaisemia teoksia. Voit käyttää sitä myös ohjelmissasi.
 Kun puhumme vapaista ohjelmistoista, tarkoitamme vapautta, ei hintaa. Yleiset julkiset lisenssimme on suunniteltu varmistamaan, että sinulla on vapaus levittää ilmaisten ohjelmistojen kopioita (ja ladata niitä haluttaessa), että saat lähdekoodin tai saat sen haluttaessa, että voit vaihtaa ohjelmistoa tai käytä sen osia uusissa ilmaisohjelmissa ja että tiedät, että voit tehdä nämä asiat.
 Suojellaksemme oikeuksiasi meidän on estettävä muita kieltämästä näitä oikeuksia tai pyytämästä sinua luovuttamasta oikeuksia. Siksi sinulla on tiettyjä vastuita, jos jaat ohjelmiston kopioita tai jos muokkaat sitä: velvollisuutesi kunnioittaa muiden vapautta.
 Jos esimerkiksi levität kopioita tällaisesta ohjelmasta, joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, sinun on luovutettava vastaanottajille samat vapaudet kuin sait. Sinun on varmistettava, että myös he saavat tai voivat saada lähdekoodin. Ja sinun on näytettävä heille nämä ehdot, jotta he tuntevat oikeutensa.
 GNU GPL: ää käyttävät kehittäjät suojaavat oikeutesi kahdella vaiheella: (1) vakuuttaa tekijänoikeudet ohjelmistossa, ja (2) tarjotaan tämä lisenssi, joka antaa sinulle oikeuden kopioida, levittää ja / tai muokata sitä.
 Kehittäjien ja kirjoittajien suojaamiseksi GPL selittää selvästi, että tälle ilmaiselle ohjelmistolle ei ole takuuta. Sekä käyttäjien että kirjoittajien vuoksi GPL vaatii, että muokatut versiot merkitään muuttuneiksi, jotta heidän ongelmansa eivät johdu virheellisesti edellisten versioiden kirjoittajista.
 Jotkin laitteet on suunniteltu estämään käyttäjien pääsy asentamaan tai suorittamaan muokattuja ohjelmistoversioita niiden sisällä, vaikka valmistaja voi tehdä niin. Tämä on periaatteessa ristiriidassa tavoitteen kanssa suojella käyttäjien vapautta vaihtaa ohjelmistoa. Tällaisen väärinkäytön systemaattinen malli esiintyy yksilöiden käyttämien tuotteiden alalla, ja juuri sitä ei voida hyväksyä. Siksi olemme suunnitelleet tämän GPL-version estämään näiden tuotteiden käytäntö. Jos tällaisia ​​ongelmia ilmenee huomattavasti muilla aloilla, olemme valmiita laajentamaan tämän säännön koskemaan näitä verkkotunnuksia GPL: n tulevissa versioissa tarpeen mukaan käyttäjien vapauden suojelemiseksi.
 Lopuksi, ohjelmistopatentit uhkaavat jatkuvasti kaikkia ohjelmia.
 Valtioiden ei pidä sallia patenttien rajoittavan ohjelmistojen kehittämistä ja käyttöä yleiskäyttöisissä tietokoneissa, mutta niissä, joissa näin tapahtuu, haluamme välttää erityisen vaaran, jonka ilmaiseen ohjelmaan sovelletut patentit voivat tehdä siitä tehokkaasti omistusoikeuden. Tämän estämiseksi GPL vakuuttaa, että patentteja ei voida käyttää tekemään ohjelmasta vapaa.
 Seuraavat kopiointiin, jakeluun ja muokkaukseen liittyvät täsmälliset ehdot.
 EHDOT 0. Määritelmät.
 "Tämä lisenssi" viittaa GNU General Public Licensen versioon 3.
 "Tekijänoikeus" tarkoittaa myös tekijänoikeuden kaltaisia ​​lakeja, joita sovelletaan muun tyyppisiin teoksiin, kuten puolijohdinaamioihin.
 "Ohjelma" viittaa mihin tahansa tekijänoikeuksien alaiseen teokseen, joka on lisensoitu tämän lisenssin nojalla. Jokaiselle lisenssinsaajalle osoitetaan "sinä". "Lisenssinsaajat" ja "vastaanottajat" voivat olla yksityishenkilöitä tai organisaatioita.
 Teoksen "muokkaaminen" tarkoittaa kopiointia tai koko teoksen tai osan muokkaamista tavalla, joka vaatii tekijänoikeusluvan, lukuun ottamatta tarkan kopion tekemistä. Tuloksena olevaa teosta kutsutaan aikaisemman teoksen "muokatuksi versioksi" tai teokseksi, joka "perustuu" aikaisempaan teokseen.
 "Katettu teos" tarkoittaa joko muokkaamatonta ohjelmaa tai ohjelmaan perustuvaa työtä.
 Teoksen "levittäminen" tarkoittaa mitä tahansa tekemistä sen kanssa, mikä ilman lupaa tekisi sinut suoraan tai toissijaisesti vastuussa loukkauksista sovellettavan tekijänoikeuslain nojalla, paitsi sen suorittaminen tietokoneella tai yksityisen kopion muokkaaminen. Lisäys sisältää kopioinnin, jakelun (muutoksilla tai ilman), saattamisen yleisön saataville ja joissakin maissa myös muita toimintoja.
 Teoksen "välittäminen" tarkoittaa kaikenlaista levitystä, jonka avulla muut osapuolet voivat tehdä tai vastaanottaa kopioita. Pelkkä vuorovaikutus käyttäjän kanssa tietoverkon kautta ilman kopion siirtämistä ei ole välitettävää.
 Interaktiivisessa käyttöliittymässä näytetään "Asianmukaiset lakitiedotteet" siinä määrin kuin se sisältää kätevän ja näkyvästi näkyvän ominaisuuden, joka (1) näyttää sopivan tekijänoikeusilmoituksen ja (2) kertoo käyttäjälle, että teokselle ei ole takuuta (paitsi siinä määrin kuin takuita tarjotaan), että lisenssinsaajat voivat välittää työtä tämän lisenssin nojalla ja kuinka katsella kopiota tästä lisenssistä. Jos käyttöliittymässä on luettelo käyttäjän komennoista tai vaihtoehdoista, kuten valikko, luettelon näkyvä kohde täyttää tämän kriteerin.
 1. Lähdekoodi.
 Teoksen "lähdekoodi" tarkoittaa teoksen ensisijaista muotoa siihen tehtävien muutosten tekemiseksi. "Kohdekoodilla" tarkoitetaan mitä tahansa teoksen muuta kuin lähdemuotoa.
 "Vakiorajapinnalla" tarkoitetaan rajapintaa, joka on joko virallinen standardi, jonka tunnustettu standardointielin on määrittänyt, tai tietylle ohjelmointikielelle määritettyjen rajapintojen tapauksessa sellaista, jota käytetään laajalti kyseisellä kielellä työskentelevien kehittäjien keskuudessa.
 Suoritettavan teoksen "järjestelmäkirjastot" sisältävät kaiken muun kuin koko teoksen, joka (a) sisältyy normaalikokoiseen pääkomponenttiin, mutta joka ei ole osa kyseistä pääkomponenttia, ja (b) palvelee vain työn käyttöä kyseisen pääkomponentin kanssa tai vakioliitännän toteuttamista, jonka toteutus on yleisön saatavilla lähdekoodimuodossa. "Pääkomponentti" tarkoittaa tässä yhteydessä tietyn käyttöjärjestelmän (jos sellainen on) pääkomponenttia (ydin, ikkunajärjestelmä ja niin edelleen), jolla suoritettava työ suoritetaan, tai kääntäjää, jota käytetään työn tuottamiseen, tai sen suorittamiseen käytetyn objektikoodin tulkin.
 Objektikoodimuodossa olevan teoksen "vastaava lähde" ​​tarkoittaa kaikkea lähdekoodia, jota tarvitaan objektikoodin luomiseen, asentamiseen ja (suoritettavaa teosta varten) suorittamiseen ja työn muokkaamiseen, mukaan lukien komentosarjat näiden toimintojen hallitsemiseksi. Se ei kuitenkaan sisällä työn Järjestelmäkirjastoja, yleiskäyttöisiä työkaluja tai yleisesti saatavilla olevia ilmaisia ​​ohjelmia, joita käytetään muokkaamattomasti näiden toimintojen suorittamiseen, mutta jotka eivät ole osa työtä. Esimerkiksi Vastaava lähde sisältää rajapinnanmääritystiedostot, jotka liittyvät työn lähdetiedostoihin, sekä lähdekoodin jaetuille kirjastoille ja dynaamisesti linkitetyille aliohjelmille, jotka työ on erityisesti suunniteltu vaatimaan, esimerkiksi intiimillä tiedonsiirrolla tai ohjausvirralla näiden aliohjelmien välillä. muut työn osat.
 Vastaavan lähteen ei tarvitse sisältää mitään, jota käyttäjät voivat automaattisesti regeneroida vastaavan lähteen muista osista.
 Vastaava lähde lähdekoodimuodossa olevan työn osalta on sama.
 2. Perusluvat.
 Kaikki tämän lisenssin nojalla myönnetyt oikeudet myönnetään Ohjelman tekijänoikeuksien ajaksi, ja ne ovat peruuttamattomia, jos ilmoitetut ehdot täyttyvät. Tämä lisenssi vahvistaa nimenomaisesti rajoittamattoman luvan suorittaa muokkaamatonta ohjelmaa. Katettu teoksen tuotos kuuluu tämän lisenssin piiriin vain, jos tuotos sen sisällön perusteella on katettu teos. Tässä lisenssissä tunnustetaan oikeudenmukaisen käytön tai muun vastaavan oikeuden tekijänoikeuslain mukaisesti.
 Voit tehdä, suorittaa ja levittää katettuja teoksia, joita et välitä, ilman ehtoja, kunhan lisenssi muutoin on voimassa. Voit välittää katettuja teoksia muille ainoana tarkoituksena saada heidät tekemään muutoksia yksinomaan sinulle tai tarjota sinulle tilat näiden teosten suorittamiseen edellyttäen, että noudatat tämän lisenssin ehtoja välittäessäsi kaikkea materiaalia, jota et hallitse tekijänoikeudet. Niiden, jotka tekevät tai käyttävät katettuja teoksia puolestasi, on tehtävä se yksinomaan puolestasi, sinun johdolla ja valvonnassa, ehdoilla, jotka estävät heitä tekemästä kopioita tekijänoikeuksin suojatusta materiaalistasi suhteidensa ulkopuolella sinuun.
 Kuljetus muissa olosuhteissa on sallittua vain alla mainituissa olosuhteissa. Jälleenmyynti ei ole sallittua; Luku 10 tekee siitä tarpeettoman.
 3. Käyttäjien laillisten oikeuksien suojaaminen kiertämisen vastaiselta lailta.
 Mitään katettua työtä ei pidetä osana tehokasta teknistä toimenpidettä sovellettavassa laissa, joka täyttää 11: n 20: n WIPO: n tekijänoikeussopimuksen 1996: n mukaiset velvoitteet tai vastaavat lait, jotka kieltävät tai rajoittavat tällaisten toimenpiteiden kiertämistä.
 Kun toimitat katetun työn, luopuu oikeudellisista keinoista kieltää teknisten toimenpiteiden kiertäminen siltä osin kuin tällainen kiertäminen toteutetaan käyttämällä tämän lisenssin oikeuksia kyseiseen työhön liittyvissä asioissa, ja kieltäydytte millään tavalla aikomuksesta rajoittaa toimintaan tai muuttamiseen työtä keinona valvoa työn käyttäjän, teidän tai kolmansien osapuolten laillisia oikeuksia kieltää teknisten toimenpiteiden kiertäminen.
 4. Sanojen kopioiden välittäminen.
 Voit välittää ohjelmakoodin sanatarkoituksia kopioimalla sen missä tahansa mediassa, edellyttäen, että näet selvästi ja tarkoituksenmukaisesti jokaisessa kappaleessa asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen; pitää yllä kaikkia ilmoituksia, joissa mainitaan, että tämä lisenssi ja kaikki 7-osaston mukaisesti lisättyjä ei-sallittuja termejä sovelletaan koodiin; pysyvät ennallaan kaikista ilmoituksista, jotka koskevat takuun puuttumista; ja anna kaikille vastaanottajille kopio tästä lisenssistä yhdessä ohjelman kanssa.
 Voit veloittaa minkä tahansa toimitetun kopion hinnan tai hinnan, ja saatat tarjota takuun tai takuuosuuden maksua vastaan.
 5. Muokattujen lähdeversioiden välittäminen.
 Voit välittää ohjelmalle tai sen muokkauksille sen tuottamiseksi tehdyt teokset lähdekoodina osan 4 ehtojen mukaisesti edellyttäen, että täytät myös kaikki nämä ehdot: a) Teoksessa on oltava näkyvästi ilmoitukset, joissa ilmoitetaan, että muokkait sitä, ja annat asiaankuuluvan päivämäärän.
 b) Teoksessa on oltava näkyvät ilmoitukset, jotka osoittavat, että se on julkaistu tämän lisenssin ja mahdollisten osion 7 nojalla lisättyjen ehtojen mukaisesti. Tämä vaatimus muuttaa osan 4 vaatimusta "pitää kaikki ilmoitukset ennallaan".
 c) Sinun on lisensoitava koko teos kokonaisuudessaan tämän lisenssin nojalla kenelle tahansa, joka saa kopion haltuunsa. less siitä, miten ne on pakattu. Tämä lisenssi ei anna lupaa teoksen lisensointiin muulla tavoin, mutta se ei mitätöi sitä, jos olet saanut sen erikseen.
 d) Jos työssä on vuorovaikutteisia käyttöliittymiä, kullakin on oltava asianmukaiset oikeudelliset ilmoitukset; kuitenkin, jos ohjelmalla on vuorovaikutteisia rajapintoja, jotka eivät näytä asianmukaisia ​​lakitietoja, sinun ei tarvitse tehdä työtäsi.
 Kokoelma katetusta teoksesta muiden erillisten ja itsenäisten teosten kanssa, jotka eivät luonteensa vuoksi kuulu katetun teoksen laajennuksiin ja joita ei ole yhdistetty siihen siten, että ne muodostavat suuremman ohjelman, varaston tai jakelun tilavuuteen tai levylle. mediaa, kutsutaan "aggregaatiksi", jos kokoelmaa ja siitä johtuvaa tekijänoikeutta ei käytetä kokoelman käyttäjien pääsyn tai laillisten oikeuksien rajoittamiseen pidemmälle kuin mitä yksittäiset teokset sallivat. Katetun teoksen sisällyttäminen aggregaattiin ei aiheuta tämän lisenssin soveltamista aggregaatin muihin osiin.
 6. Muiden kuin lähdelomakkeiden välittäminen.
 Voit välittää katetun teoksen kohdekoodimuodossa kappaleiden 4 ja 5 ehtojen mukaisesti edellyttäen, että välität myös koneellisesti luettavan vastaavan lähteen tämän lisenssin ehtojen mukaisesti jollakin seuraavista tavoista: a) välitä objektikoodi tai sisällytetty fyysiseen tuotteeseen (mukaan lukien fyysinen jakeluväline), mukana vastaava lähde, joka on kiinnitetty pysyvään fyysiseen tietovälineeseen, jota tavallisesti käytetään ohjelmistojen vaihtoon.
 b) toimittaa esikoodi fyysisessä tuotteessa (mukaan lukien fyysinen jakeluväline) tai siihen sisältyvässä muodossa, johon liittyy kirjallinen tarjous, joka on voimassa vähintään kolme vuotta ja joka on voimassa niin kauan kuin tarjoat varaosia tai asiakastukea (1) kopio vastaavan lähteen kaikista tämän lisenssin kattaman tuotteen ohjelmista, joka on pysyvästi fyysinen tietoväline, jota tavallisesti käytetään ohjelmistojen vaihtoon, hinnalla ei ole enemmän kuin kohtuulliset kustannukset fyysisesti suorittamaan tämän lähteen lähetyksen tai (2) pääsyn kopioimaan vastaava lähde verkkopalvelimelta veloituksetta.
 c) Lähetä yksittäiset kopiot kohdekoodista kopion kirjallisesta tarjouksesta vastaavan lähteen toimittamiseksi. Tämä vaihtoehto on sallittu vain satunnaisesti ja ei-kaupallisesti, ja vain, jos sait objektikoodin tällaisen tarjouksen kanssa 6b §: n mukaisesti.
 d) Välitä kohdekoodi tarjoamalla pääsy määrätystä paikasta (ilmaiseksi tai maksua vastaan) ja tarjoa vastaava pääsy vastaavaan lähteeseen samalla tavalla saman paikan kautta ilman lisämaksua. Sinun ei tarvitse vaatia vastaanottajia kopioimaan vastaavaa lähdettä objektikoodin kanssa. Jos kohdekoodin kopiointipaikka on verkkopalvelin, vastaava lähde voi olla toisella palvelimella (jonka hallinnoit itse tai kolmas osapuoli), joka tukee vastaavia kopiointitiloja, edellyttäen, että säilytät selkeät ohjeet kohdekoodin vieressä sanomalla minne löytää vastaava lähde. less siitä, mitä palvelinta isännöi vastaava lähde, olet edelleen velvollinen varmistamaan, että se on käytettävissä niin kauan kuin tarvitaan näiden vaatimusten täyttämiseksi. e) Välitä objektikoodi vertaislähetyksellä edellyttäen, että ilmoitat muille vertaisryhmille, joissa objektin koodia ja vastaavaa työn lähdettä tarjotaan suurelle yleisölle ilmaiseksi 6d kohdan mukaisesti. Erillistä osaa objektikoodista, jonka lähdekoodi on suljettu vastaavan lähteen ulkopuolelle järjestelmäkirjastona, ei tarvitse sisällyttää objektikoodityön välittämiseen. "Käyttäjätuote" on joko (1) "kuluttajatuote", joka tarkoittaa mitä tahansa aineellista henkilökohtaista omaisuutta, jota tavallisesti käytetään henkilökohtaisiin, perheen tai kotitaloustarkoituksiin, tai (2) mitä tahansa, joka on suunniteltu tai myyty sisällytettäväksi asuntoon. Määritettäessä, onko tuote kuluttajatuote, epäilyttävät tapaukset on ratkaistava kattavuuden hyväksi. Tietyn käyttäjän vastaanottaman tuotteen osalta "normaalisti käytetty" viittaa kyseisen tuoteryhmän tyypilliseen tai yleiseen käyttöön.less tietyn käyttäjän tilasta tai tavasta, jolla kyseinen käyttäjä todella käyttää tuotetta tai odottaa tai sen odotetaan käyttävän sitä. Tuote on kuluttajatuoteless siitä, onko tuotteella merkittäviä kaupallisia, teollisia tai muita kuin kuluttajakäyttötarkoituksia, unless tällaiset käyttötavat ovat tuotteen ainoa merkittävä käyttötapa. Käyttäjätuotteen "asennustiedot" tarkoittaa kaikkia menetelmiä, menettelyjä, valtuutusavaimia tai muita tietoja, joita tarvitaan katetun työn muokattujen versioiden asentamiseen ja suorittamiseen kyseisessä käyttäjätuotteessa vastaavan lähteen muokatusta versiosta. Tietojen on oltava riittävät sen varmistamiseksi, että muutetun objektikoodin jatkuvaa toimintaa ei missään tapauksessa estetä tai häiritä pelkästään siksi, että muutos on tehty. Jos välität tämän osion mukaisen objektikoodityön käyttäjätuotteessa tai sen kanssa tai erityisesti käytettäväksi siinä, ja siirto tapahtuu osana tapahtumaa, jossa käyttäjätuotteen hallussapito- ja käyttöoikeus siirtyy vastaanottaja pysyvästi tai määräajaksi (huomioless Tapahtuman luonnehdinta), tämän osan mukaisesti toimitettavan vastaavan lähteen mukana on oltava asennustiedot. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta, jos sinä tai kukaan kolmas osapuoli ei pidä mahdollisuutta asentaa muokattua objektikoodia käyttäjätuotteeseen (esimerkiksi työ on asennettu ROM-levylle).
 Asennustietojen toimittamista koskeva vaatimus ei sisällä vaatimusta jatkaa palvelun, takuun tai päivitysten toimittamista vastaanottajan muokkaamalle tai asentamalle teokselle tai Käyttäjätuotteelle, johon sitä on muokattu tai asennettu. Pääsy verkkoon voidaan evätä, kun muutos itse vaikuttaa olennaisesti ja haitallisesti verkon toimintaan tai rikkoo verkon välisen viestinnän sääntöjä ja protokollia.
 Ohjelmalähdevalitsimien kuljetetaan, ja asennus toimittamat tiedot, sopusoinnussa tässä jaksossa on oltava sellaisessa muodossa, että on dokumentoitu julkisesti (ja toteutuksen yleisön saataville lähdekoodina), ja saa vaadi erityisiä salasanan tai avaimen purkamisesta, lukeminen tai kopiointi.
 7. Lisäehdot.
 "Lisäoikeudet" ovat ehtoja, jotka täydentävät tämän käyttöoikeuden ehtoja tekemällä poikkeuksia yhdestä tai useammasta sen ehdoista.
 Lisäoikeuksia, joita sovelletaan koko ohjelmaan, kohdellaan ikään kuin ne olisivat sisältyneet tähän lisenssiin, siltä osin kuin ne ovat voimassa olevan lain mukaan voimassa. Jos lisäoikeuksia sovelletaan vain osaan ohjelmaa, kyseistä osaa voidaan käyttää erikseen näiden käyttöoikeuksien nojalla, mutta koko ohjelmaa hallitsee tämä lisenssi riippumatta lisäoikeuksista.
 Kun välität kopion katetusta teoksesta, voit halutessasi poistaa lisäoikeudet kyseisestä kopiosta tai sen mistä tahansa osasta. (Lisäoikeuksia voidaan kirjoittaa vaatiakseen niiden oma poisto tietyissä tapauksissa, kun muokkaat teosta.) Voit sijoittaa lisäoikeuksia aineistoon, jonka olet lisännyt katettuun teokseen, jolle sinulla on tai voit antaa sopivan tekijänoikeusluvan.
 Tämän lisenssin muusta määräyksestä huolimatta voit kattaa teokseen lisäämäsi materiaalin (jos materiaalin tekijänoikeuksien haltijat antavat luvan) täydentää tämän lisenssin ehtoja ehdoilla: a) takuusta luopuminen tai vastuun rajoittaminen eri tavalla tämän lisenssin kohdista 15 ja 16; tai b) vaaditaan säilyttämään kyseisessä aineistossa tai sitä sisältävissä teoksissa näytetyt asianmukaiset oikeudelliset ilmoitukset tai tekijän määritykset; tai c) kielletään materiaalin alkuperän vääristäminen tai vaaditaan, että tällaisen materiaalin muokatut versiot merkitään kohtuullisin tavoin eri tavoin kuin alkuperäinen versio; tai d) aineiston lisenssinantajien tai tekijöiden nimien käytön rajoittaminen julkistamistarkoituksiin; tai e) tavaramerkkilain mukaisten oikeuksien myöntämisen epääminen joidenkin tuotenimien, tavaramerkkien tai palvelumerkkien käytöstä; tai f) vaatia korvausta lisenssinantajilta ja kyseisen aineiston tekijöiltä keneltä tahansa, joka välittää materiaalin (tai sen muunnetut versiot) sopimusolettamuksin vastuulla vastaanottajalle, vastuusta, jonka nämä sopimusoletukset suoraan asettavat kyseisille lisenssinantajille ja tekijöille.
 Kaikkia muita ei-sallivia lisäehtoja pidetään 10 kohdassa tarkoitetuina "lisärajoituksina". Jos saamasi ohjelma tai jokin sen osa sisältää ilmoituksen, jonka mukaan tätä lisenssiä hallitaan, sekä lisärajoitukseksi määritetyn ehdon, voit poistaa kyseisen ehdon. Jos lisenssiasiakirja sisältää uuden rajoituksen, mutta sallii uudelleenlisensoinnin tai välittämisen tämän lisenssin nojalla, voit lisätä katettuun työmateriaaliin, jota säännellään kyseisen lisenssiasiakirjan ehdoilla, edellyttäen, että lisärajoitus ei selviä tällaisesta uudelleensijoittamisesta tai välittämisestä.
 Jos lisäät termit katettuun työhön tämän jakson mukaisesti, sinun on sijoitettava asianomaisiin lähdetiedostoihin ilmoitus näistä tiedostoista sovellettavista lisäsuunnitelmista tai ilmoitus siitä, mistä löydät sopivat ehdot.
 Lisälausekkeita, sallivia tai ei-sallivia, voidaan ilmoittaa erikseen kirjallisen lisenssin muodossa tai mainita poikkeuksina; edellä mainitut vaatimukset koskevat kumpaa tahansa tapaa.
 8. Päättyminen.
 Et saa levittää tai muokata katettua teosta paitsi tämän käyttöoikeuden nimenomaisesti edellyttämällä tavalla. Kaikki yritykset muuten levittää tai muokata sitä ovat mitätöityjä ja lopettavat automaattisesti tämän lisenssin mukaiset oikeutesi (mukaan lukien kaikki osan 11 kolmannen kappaleen nojalla myönnetyt patenttilisenssit).
less ja kunnes tekijänoikeuden haltija nimenomaisesti ja lopullisesti lopettaa lisenssisi, ja (b) pysyvästi, jos tekijänoikeuden haltija ei ilmoita sinulle rikkomuksesta jollakin kohtuullisella tavalla ennen 60 päivää lopettamisen jälkeen.
 Lisäksi tietyn tekijänoikeuksien haltijan käyttöoikeus palautetaan pysyvästi, jos tekijänoikeuden haltija ilmoittaa sinulle rikkomuksesta kohtuullisin keinoin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olet saanut ilmoituksen tämän lisenssin rikkomisesta (mistä tahansa työstä) ja sinä korjaat rikkomuksen ennen 30 päivää ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.
 Tämän osan mukaisten oikeuksien päättyminen ei lopeta osapuolten lisenssejä, jotka ovat saaneet kopioita tai oikeuksia sinulta tämän lisenssin nojalla. Jos oikeutesi on irtisanottu eikä niitä ole palautettu pysyvästi, et ole oikeutettu saamaan uusia lisenssejä samasta materiaalista osion 10 mukaisesti.
 9. Kopioiden ottamista ei vaadita.
 Sinun ei tarvitse hyväksyä tätä lisenssiä saadaksesi tai ajaaksesi kopion ohjelmasta. Katetun teoksen lisäedistäminen, joka tapahtuu vain seurauksena vertaisviestinnän käyttämisestä kopion vastaanottamiseen, ei myöskään vaadi hyväksyntää. Mikään muu kuin tämä Lisenssi ei kuitenkaan anna sinulle lupaa levittää tai muokata mitä tahansa katettua teosta. Nämä toimet loukkaavat tekijänoikeuksia, jos et hyväksy tätä lisenssiä. Siksi muokkaamalla tai levittämällä katettua teosta osoitat hyväksyväsi tämän lisenssin tekemään niin.
 10. Jatkokäyttäjien automaattinen lisensointi.
 Aina kun välität katetun teoksen, vastaanottaja saa automaattisesti lisenssin alkuperäisiltä lisenssinantajilta tämän teoksen ajamiseksi, muokkaamiseksi ja levittämiseksi tämän lisenssin alaisena. Et ole vastuussa siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat tätä lisenssiä.
 "Yhteisötapahtuma" on tapahtuma, jolla organisaation tai sen olennaisesti kaikkien varojen hallinta siirretään taikka organisaation alajako tai organisaatioiden sulautuminen. Jos katetun teoksen eteneminen johtuu yhteisötapahtumasta, kukin kyseisen tapahtuman osapuoli, joka saa kopion teoksesta, saa myös kaikki lisenssit teokselle, jonka osapuolen edeltäjä edunsaajalla oli tai voisi antaa edellisen kappaleen mukaan, sekä oikeus hallussapitoon kiinnostavan edeltäjän teoksen vastaavan lähteen, jos edeltäjällä on se tai hän voi saada sen kohtuullisin ponnisteluin.
 Et voi asettaa muita rajoituksia tämän lisenssin nojalla myönnettyjen tai vahvistettujen oikeuksien käytölle. Et voi esimerkiksi periä lisenssimaksua, rojaltimaksua tai muuta maksua tämän lisenssin nojalla myönnettyjen oikeuksien käyttämisestä, etkä voi aloittaa oikeudenkäyntiä (mukaan lukien vastavaate tai vastakanne oikeudenkäynnissä) väittäen, että mitä tahansa patenttivaatimusta on loukattu tekemällä, käyttämällä, myymällä, tarjoamalla myyntiin tai tuomalla ohjelmaa tai sen osaa.
 11. Patentteja.
 "Lähettäjä" on tekijänoikeuksien haltija, joka antaa luvan käyttää ohjelmaa tämän Ohjelman tai ohjelman perustana olevan teoksen tämän lisenssin nojalla. Näin lisensoitua teosta kutsutaan tekijän "avustajaversioksi".
 Lähettäjän "olennaiset patenttihakemukset" ovat kaikkia tekijän omistamia tai hallitsemia patenttihakemuksia, jotka ovat joko jo hankittuja tai myöhemmin hankittuja, ja joita rikotaan jollakin tämän lisenssin sallimalla tavalla tekemällä, käyttämällä tai myymällä avustajaversionsa, mutta eivät sisällä väitteitä, joita loukataan vain avustajaversioon tehtävien muutosten seurauksena. Tässä määritelmässä "valvonta" sisältää oikeuden myöntää patenttilisenssejä tämän lisenssin vaatimusten mukaisella tavalla.
 Jokainen avustaja myöntää sinulle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan patentin lisenssin, jonka tekijällä on olennaiset patenttihakemukset, tehdä, käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda ja muutoin suorittaa, muokata ja levittää avustajan version sisältöä.
 Seuraavissa kolmessa kappaleessa "patenttilisenssi" tarkoittaa mitä tahansa nimenomaista sopimusta tai sitoumusta, vaikka se onkin nimetty, olemaan panematta täytäntöön patenttia (kuten nimenomainen lupa harjoittaa patenttia tai liittoa olla nostamatta kanne patentin loukkaamisesta). Tällaisen patenttilisenssin "myöntäminen" osapuolelle tarkoittaa tällaisen sopimuksen tekemistä tai sitoutumista olemaan toteuttamatta patenttia osapuolta vastaan.
 Jos välität katetun teoksen luottaen tietoisesti patenttilisenssiin, eikä työn vastaavaa lähdettä ole kenenkään saatavilla kopioida maksutta ja tämän lisenssin ehtojen mukaisesti yleisesti saatavilla olevan verkkopalvelimen tai muun helposti saatavissa olevan palvelun kautta tarkoittaa, sinun on joko (1) saatettava vastaava lähde niin saataville, tai (2) järjestettävä itsellesi evätäkseen patenttilisenssin edut tätä tiettyä työtä varten, tai (3) järjestettävä tavalla, joka on yhdenmukainen tämän lisenssin vaatimusten mukaisesti laajentaa patenttilisenssiä jatkokäyttäjiin. "Tietoinen luottaminen" tarkoittaa, että sinulla on tosiasiallista tietoa siitä, että patenttilisenssin osalta katetun työn välittäminen maassa tai vastaanottajan käyttämä katettu teos maassa loukkaa yhtä tai useampaa tunnistettavissa olevaa patenttia kyseisessä maassa. on syytä uskoa olevan päteviä.
 Jos yhdestä tai useasta tapahtumasta tai järjestelystä johtuen tai välityksellä toimitat tai levität hankkimalla mukana toimitetun työn ja myönnät patenttilisenssin joidenkin sellaisten osapuolten kanssa, jotka saavat kyseistä teosta, valtuuttaa heidät käyttämään, levittämään, muokkaamaan tai toimittaa tietyn kopion katetuista töistä, myönnetyt patenttiluvat myönnetään automaattisesti kaikkiin siihen kuuluvien työtuotteiden vastaanottajiin ja niihin perustuviin teoksiin.
 Patenttilupa on "syrjivä", jos se ei kuulu sen soveltamisalaan, se kieltää yhden tai useamman tämän lisenssin nojalla myönnetyn oikeuden käyttämisen tai on ehdollinen sen käyttämättä jättämiselle. less olet tehnyt tämän järjestelyn tai patenttilisenssi on myönnetty ennen 28. maaliskuuta 2007.
 Mitään tässä lisenssissä ei saa tulkita siten, että se sulkee tai rajoittaa implisiittistä lisenssiä tai muuta suojaa rikkomiseen, joka muutoin voi olla sovellettavan patenttilainsäädännön mukaan käytettävissä.
 12. Ei luovuta muiden vapautta.
 Jos sinulle asetetaan ehtoja (joko oikeuden määräyksellä, sopimuksella tai muuten), jotka ovat ristiriidassa tämän lisenssin ehtojen kanssa, ne eivät vapauta sinua tämän lisenssin ehdoista. Jos et pysty välittämään katettua teosta täyttämään samanaikaisesti tämän lisenssin mukaiset velvollisuutesi ja muut asiaankuuluvat velvollisuudet, et voi siten välittää sitä lainkaan. Esimerkiksi, jos hyväksyt ehdot, jotka velvoittavat sinut keräämään rojaltin edelleen välitettäväksi niiltä, ​​joille välität ohjelmaa, ainoa tapa, jolla voit täyttää molemmat ehdot ja tämä lisenssi, on pidättäytyä kokonaan välittämästä ohjelmaa.
 13. Käytä GNU Afferon yleisen julkisen lisenssin kanssa.
 Tämän lisenssin muusta määräyksestä huolimatta sinulla on lupa linkittää tai yhdistää kaikki katetut teokset GNU Affero General Public License -sovelluksen version 3 nojalla lisensoidun teoksen kanssa yhdeksi yhdistetyksi teokseksi ja välittää tuloksena oleva työ. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan edelleen osaan, joka on katettu teos, mutta yhdistelmään sellaisenaan sovelletaan GNU Affero General Public License -sovelluksen osan 13 erityisvaatimuksia, jotka koskevat vuorovaikutusta verkon kautta.
 14. Tämän lisenssin tarkistetut versiot.
 Free Software Foundation voi ajoittain julkaista tarkistettuja ja / tai uusia versioita GNU General Public License -lisenssistä. Tällaiset uudet versiot ovat hengeltään samanlaisia ​​kuin nykyiset versiot, mutta voivat poiketa yksityiskohtaisesti uusien ongelmien tai huolenaiheiden ratkaisemiseksi.
 Jokaiselle versiolle on annettu erillinen versionumero. Jos Ohjelma määrittelee, että tiettyä numeroitua versiota GNU General Public Licensestä "tai mitä tahansa myöhempää versiota" koskee sitä, sinulla on mahdollisuus noudattaa joko kyseisen numeroidun version tai minkä tahansa vapaan ohjelmiston julkaiseman myöhemmän version ehtoja. Säätiö. Jos Ohjelma ei määritä GNU General Public License -lisenssin versionumeroa, voit valita minkä tahansa version, jonka Free Software Foundation on koskaan julkaissut.
 Jos ohjelma määrittelee, että välityspalvelin voi päättää, mitä GNU: n yleisen yleisen lisenssin tulevia versioita voidaan käyttää, kyseisen välityspalvelimen julkinen julkilausuma hyväksymisestä pysyvästi antaa sinulle valinnan ohjelman valitsemiseksi.
 Myöhemmät lisenssiversiot voivat antaa sinulle lisä- tai erilaisia ​​käyttöoikeuksia. Tekijöille tai tekijänoikeuksien haltijoille ei kuitenkaan aseteta mitään lisävelvoitteita siitä syystä, että päätät seurata uudempaa versiota.
 15. Takuun vastuuvapauslauseke.
 OHJELMALLA EI OLE TAKUUTA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA MÄÄRÄSSÄ. POIS PÄÄLTÄ, JOSKO TOISIN TEKEE KIRJOITTAA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA / TAI MUUT OSAPUOLET, JOTKA TARJOAVAT OHJELMAN "SELLAISENAAN" ILMAISEKSI TAI TAKUUTA, JOSSA ILMAISETTAVAT TAI ILMOITTAMATTOMAT, MUKAAN MUKAAN, MUTTA RAJOITETTU TAKAISIN ILMAISEKSI TAKAISIN . KOKO RISKI OHJELMAN LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA ON TEIDÄN KANSSA. PITÄISITKÖ OHJELMAN TODISTAA VIRHEELLISEKSI, TULETTAVAT KAIKKIEN TARPEIDEN PALVELUJEN, KORJAUSTEN JA KORJAUSTEN KUSTANNUKSET.
 16. Vastuunrajoitus.
LESS SOVELLETTAVAT LAINSÄÄDÄNTÖT TAI KUIN KIRJOITETTU TEKEVÄT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT, TAI MITÄ MUUT OSAPUOLET, JOTKA MUUTTAVAT JA/TAI MUUTTAVAT OHJELMAN YLÄLLÄ SALLITUT, OVAT VASTUULLA VAHINKOISTA, mukaan lukien OGERANGERAALI, OHJELMAN KÄYTTÖ TAI KYTKETTYY KÄYTTÄÄ (MUKAAN EI RAJOITETTU TIETOJEN TAI TIETOJEN, JOTKA OLEVAT Epätäydellisiä, tai menetyksistä, JOTKA OVAT SINUN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VOIMASSA, tai OHJELMAN VIKA TOIMIA MUIDEN MUIDEN OHJELMIEN KANSSA, OSAPUOLELLE ON NEUVOTETTU TÄMÄN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. 17. Pykälien 15 ja 16 tulkinta. Jos edellä annetulle takuun vastuuvapauslausekkeelle ja vastuunrajoitukselle ei voida antaa paikallisia oikeusvaikutuksia niiden ehtojen mukaisesti, muutoksenhakutuomioistuimet soveltavat paikallista lainsäädäntöä, joka lähenee läheisimmin ehdotonta luopumista kaikesta siviilioikeudellisesta vastuusta ohjelman kanssa, unless takuu tai vastuun ottaminen liittyy ohjelman kopioon maksua vastaan. EHDOT EHDOT Näiden ehtojen soveltaminen uusiin ohjelmiisi Jos kehität uuden ohjelman ja haluat siitä olevan mahdollisimman suuri hyöty yleisölle, paras tapa saavuttaa tämä on tehdä siitä ilmainen ohjelmisto, jota kaikki voi jakaa ja muuttaa näitä ehtoja noudattaen. Liitä siihen seuraavat ilmoitukset ohjelmaan. On turvallisinta liittää ne jokaisen lähdetiedoston alkuun, jotta takuun poissulkeminen olisi tehokkainta. ja jokaisessa tiedostossa on oltava vähintään "tekijänoikeus" -rivi ja osoitin, josta koko ilmoitus löytyy. Tekijänoikeus (C) Tämä ohjelma on ilmainen ohjelmisto: voit jakaa sen uudelleen ja/tai muokata sitä Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public License -ehdon mukaisesti, joko lisenssin version 3 tai (valintasi mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti. Tämä ohjelma jaetaan toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUA; ilman edes epäsuoraa takuuta kaupallisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso lisätietoja GNU General Public License -lisenssistä. Sinun olisi pitänyt saada kopio GNU General Public License -ohjelmasta tämän ohjelman mukana. Jos ei, katso . Lisää myös tietoja siitä, miten voit ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja paperilla. Jos ohjelma tekee vuorovaikutusta päätelaitteen kanssa, anna sen antaa lyhyt varoitus, kun se käynnistyy vuorovaikutteisessa tilassa: Tekijänoikeus (C) Tämän ohjelman mukana tulee EHDOTTOMASTI TAKUU; lisätietoja varten kirjoita `` show w ''. Tämä on ilmainen ohjelmisto, ja voit jakaa sen uudelleen tietyin ehdoin. kirjoita "show c" saadaksesi lisätietoja. Hypoteettisten komentojen `` show w '' ja `` show c '' pitäisi näyttää yleisen julkisen lisenssin asianmukaiset osat. Tietenkin ohjelmasi komennot voivat olla erilaisia; GUI -käyttöliittymässä käytät "noin laatikkoa". Sinun pitäisi myös pyytää työnantajaasi (jos työskentelet ohjelmoijana) tai koulua, jos sellainen on, allekirjoittamaan tarvittaessa "tekijänoikeusvastuuvapauslauseke". Lisätietoja tästä ja GNU GPL: n soveltamisesta ja noudattamisesta on osoitteessa . GNU General Public License ei salli ohjelmasi sisällyttämistä omiin ohjelmiin. Jos ohjelmasi on alirutiinikirjasto, saatat pitää hyödyllisempänä sallia omistettujen sovellusten linkittämisen kirjastoon. Jos haluat tehdä tämän, käytä GNU: ta LessEr General Public License tämän lisenssin sijaan. Mutta ensin, lue .
kirjailijasta
Kirjoittaja: Super UserSähköposti: admin @collectiveray.com

Yksi asia vielä... Tiesitkö, että ihmiset, jotka jakavat hyödyllisiä juttuja, kuten tämä viesti, näyttävät myös mahtavilta? ;-)
Ole hyvä Jätä hyödyllinen kommentoi ajatuksiasi ja jaa tämä sitten Facebook-ryhmissäsi (ryhmissä), jotka pitävät tätä hyödyllisenä, ja hyödynnetään yhdessä. Kiitos jakamisesta ja mukavuudesta!

Disclosure: Tämä sivu voi sisältää linkkejä ulkoisille sivustoille tuotteille, joita rakastamme ja kannatamme sydämestämme. Jos ostat suosittelemiamme tuotteita, saatamme ansaita viittausmaksun. Tällaiset maksut eivät vaikuta suosituksiimme, emmekä hyväksy maksuja positiivisista arvosteluista.

 

keitä me olemme?

CollectiveRay on David Attardin johtama - työskennellyt web -suunnittelualalla ja sen ympärillä yli 12 vuotta, tarjoamme toimivia vinkkejä ihmisille, jotka työskentelevät verkkosivustojen kanssa ja niillä. Meillä on myös DronesBuy.net - sivusto drone -harrastajille.

David Attard

 

 

Kirjoittaja (t) esillä:  Inc-lehden logo   Sitepoint-logo   CSS Tricks -logo    webdesignerdepot-logo   WPMU DEV -logo   ja paljon muuta ...