29 Vragen en antwoorden voor front-end ontwikkelaarsinterview (2023)

top sollicitatiegesprek vragen

Waarom zou u alle meest voorkomende vragen en antwoorden voor front-end ontwikkelaarsinterviews moeten kennen?

In de technologische wereld van vandaag moet een front-end ontwikkelaar technisch onderlegd en bekwaam zijn om de behoeften van de klant te vertalen in creatieve en interactieve webapplicaties en mobiele apps waar ontwikkelaars voor dit laatste specifieke vaardigheden nodig. Het verwerven van deze vaardigheden vereist front-end ontwikkelingstraining. Tegenwoordig zijn veel topbedrijven op zoek naar vacatures voor front-end ontwikkelaars, zodat deze ontwikkelaars hen kunnen helpen elegante, intuïtieve, responsieve en interactieve gebruikersinterfaces te bouwen die goed werken op verschillende apparaten. Maar het probleem is dat de meeste kandidaten in de war raken of niet zeker weten wat voor soort interviewvragen ze moeten voorbereiden voor een front-end ontwikkelingsgesprek dat hen uiteindelijk zal helpen om aangenomen te worden.

Het is vrij eenvoudig om verschillende oefenvragen te ontdekken, maar het is moeilijk om uit deze opties de juiste te kiezen.

Het kennen van de juiste vragen is cruciaal voor iedereen die een sollicitatiegesprek met een front-end ontwikkelaar wil behalen.

Of je nu een beginner bent of een ervaren kandidaat, bekijk de lijst met topvragen en antwoorden voor front-end ontwikkelaarsinterviews hieronder. Dit artikel helpt je om zowel de vragen te leren kennen als om voorbereid te zijn, zodat je sollicitatiegesprek zal slagen.

Inhoud[Zichtbaar]

Vragen en antwoorden voor front-end ontwikkelaarsinterview

Laten we eens kijken wat de belangrijke front-end interviewvragen voor ontwikkelaars zijn waarop u zich moet voorbereiden.

1. Wat zijn de technische en aanvullende vaardigheden die nodig zijn om front-end developer te worden?

Een goede front-end developer moet praktische kennis hebben over:

 • HTML
 • CSS
 • jQuery
 • Javascript

Afgezien van de bovengenoemde technische vaardigheden, moet een front-end ontwikkelaar over de onderstaande 'good-to-have'-vaardigheden beschikken:

 • Ervaring met een van de meest populaire Content Management Systemen (CMS) zoals WordPress, Drupal en Joomla en zelfs de recentere zoals Ghost
 • Kennis van cross-browser testen
 • Kennis van cross-device testen
 • Kennis over OOPS en PHP.
 • Basiskennis van SEO & tools zoals Adobe Photoshop, en CSS3 en HTML5, en verschillende Javascript-technologieën zoals native script, Angular, die worden gebruikt om webgebaseerde informatie aan eindgebruikers te presenteren.

2. Leg uit hoe u ervoor zou zorgen dat uw webdesign gebruiksvriendelijk is en welke stappen u zou ondernemen om dit te bereiken?

Een front-end ontwikkelaar moet vaak communiceren en samenwerken met UX (User Experience) ontwerpers om een ​​webpagina voor te stellen en te conceptualiseren die een gebruikersgerichte ervaring ontwerpt, de website testen met gebruikers om een ​​optimaal ontwerp te garanderen en ervoor te zorgen dat de webpagina of site is geoptimaliseerd voor browsen op mobiele telefoons. Als we geen UX-ontwerper bij de hand hebben, voeren we gebruikerstests of gebruikersopnames zoals Hotjar uit om ervoor te zorgen dat er geen UX-blokkers zijn in het webontwerp of de web-app die we ontwikkelen.

3. Beschrijf Coffee Script?

CoffeeScript is een kleine programmeertaal die in JavaScript wordt gecompileerd. Het is een poging om op een eenvoudige manier de beste delen van Javascript te gebruiken. Het helpt ontwikkelaars ook om JavaScript-code beter te schrijven door de gebruiker een meer consistente syntaxis te bieden en de ongebruikelijke aard van JavaScript-taal te omzeilen.

4. Leg uit wat de duidelijke eigenschap is in CSS?

De clear eigenschap specificeert op welke zijden van een element zwevende elementen niet mogen zweven. Het wordt gebruikt als u niet wilt dat een element zich om een ​​ander element wikkelt, zoals een vlotter.

5. Beschrijf wanneer zou u de CSS-eigenschap float gebruiken?

Float wordt gebruikt als u wilt dat een element van uw webpagina naar rechts of links wordt geduwd en er andere elementen omheen moet worden weergegeven.

6. Wat is een callback-functie?

Een callback-functie is een functie die als argument aan een andere functie wordt doorgegeven, die vervolgens binnen de buitenste functie wordt aangeroepen om een ​​soort routine of actie te voltooien.

7. Hoe structureer je je broncode zodat deze gemakkelijk door je collega's kan worden gebruikt?

Een front-end ontwikkelaar moet gemeenschappelijke standaarden gebruiken en hun gebruik van codeorganisatie en opmerkingen uitleggen. Ze moeten uitleggen hoe ze notities gebruiken in hun programmeerproces om de stappen die ze hebben genomen uit te leggen, waardoor een efficiënt begrip tussen medewerkers wordt gegarandeerd. Als er in het bedrijf normen zijn voor het becommentariëren of documenteren van code, moeten deze normen worden nageleefd.

8. Leg uit wat het verschil is tussen Klasse en Prototypische overerving in Javascript?

Overerving in JavaScript verschilt van de meeste andere programmeertalen. Het objectsysteem in JavaScript is gebaseerd op prototypen, niet op klassen. Objecten in JavaScript zijn slechts een verzameling van een naam (sleutel) en waardeparen. Als het gaat om overerving, heeft JavaScript maar één constructie: objecten. Elk object heeft een privé-eigenschap die een link bevat naar een ander object, het prototype ervan.

9. Kun je het verschil uitleggen tussen zichtbaarheid: verborgen; en display: geen?

Met zichtbaarheid: verborgen is het object niet zichtbaar, maar gebruikt het zijn oorspronkelijke ruimte. Met display: geen; het object is verborgen en neemt geen ruimte in beslag.

10. Leg uit wat het verschil is tussen een hostobject en een native object in Javascript?

Hostobjecten die objecten zijn die door een bepaalde omgeving worden geleverd. Native Objects zijn standaard ingebouwde objecten die zijn gedefinieerd door Javascript. 

11. Wat is het verschil tussen XHTML en HTML?

HTML en XHTML zijn beide opmaaktalen waarin webpagina's en sites zijn geschreven. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat de HTML-syntaxis op SGML is gebaseerd, terwijl de XHTML-syntaxis op XML is gebaseerd.

12. Leg uit hoe variabelen verschillen in CoffeeScript in vergelijking met JavaScript?

In JavaScript moeten we, voordat we een variabele gebruiken, deze declareren en initialiseren (waarde toewijzen). In tegenstelling tot JavaScript, is het bij het maken van een variabele in CoffeeScript niet nodig om deze te declareren met het var-trefwoord. We maken eenvoudigweg een variabele door een waarde toe te kennen aan een letterlijke waarde, zoals hieronder wordt weergegeven.

13. Kunt u ons vertellen wat de voordelen zijn van CoffeeScript ten opzichte van JavaScript?

 • Gemakkelijk te begrijpen - CoffeeScript is een verkorte vorm van JavaScript, de syntaxis is vrij eenvoudig vergeleken met JavaScript. Met CoffeeScript kunnen we duidelijke, duidelijke en gemakkelijk te begrijpen codes schrijven.

 • Schrijven less meer doen − Voor een enorme code in JavaScript hebben we relatief veel nodig less aantal regels CoffeeScript.

 • Betrouwbaar - CoffeeScript is een veilige en betrouwbare programmeertaal om dynamische programma's te schrijven.

 • Leesbaar en onderhoudbaar - CoffeeScript biedt aliassen voor de meeste operators waardoor de code leesbaar is. Het is ook gemakkelijk om de programma's die in CoffeeScript zijn geschreven te onderhouden.

 • Op klassen gebaseerde overerving - JavaScript heeft geen klassen. In plaats daarvan biedt het krachtige maar verwarrende prototypes. In tegenstelling tot JavaScript kunnen we klassen maken en deze overnemen in CoffeeScript. Daarnaast biedt het ook instantie- en statische eigenschappen, evenals mixins. Het maakt gebruik van het eigen prototype van JavaScript om klassen te maken.

 • Geen var-trefwoord - Het is niet nodig om het var-trefwoord te gebruiken om een ​​variabele in CoffeeScript te maken, dus we kunnen onbedoelde of ongewenste scoopvertraging voorkomen.

 • Vermijdt problematische symbolen - Het is niet nodig om de problematische puntkomma's en haakjes te gebruiken in CoffeeScript. In plaats van accolades kunnen we witruimten gebruiken om de blokcodes zoals functies, lussen, enz. Van elkaar te onderscheiden.

 • Uitgebreide bibliotheekondersteuning - In CoffeeScript kunnen we de bibliotheken van JavaScript gebruiken en vice versa. Daarom hebben we toegang tot een uitgebreide reeks bibliotheken terwijl we met CoffeeScript werken. 

14. Leg uit wat het verschil is tussen een GET- en POST-verzoek?

Zowel een GET- als een POST-methode worden gebruikt om gegevens over te dragen van client naar server in het HTTP-protocol. Het belangrijkste verschil tussen de POST- en GET-methode is dat GET verzoekparameters bevat die zijn toegevoegd aan de URL-tekenreeks, terwijl een POST de verzoekparameter in de berichttekst bevat, waardoor het een veiligere manier is om gegevens van client naar server in HTTP over te dragen.

15. Kunt u ons vertellen wanneer u de CSS clear-eigenschap zou gebruiken?

De CSS-eigenschap clear wordt gebruikt als u wilt dat een element links of rechts van het `zwevende element er niet omheen loopt.

16. Beschrijf wat het verschil is tussen Null en Ongedefinieerd?

in javascript, undefined betekent dat een variabele is gedeclareerd maar nog geen waarde heeft gekregen. null is een toewijzingswaarde. Het kan aan een variabele worden toegewezen als een representatie zonder waarde.

17. Leg het belang uit van de HTML DOCTYPE?

DOCTYPE is een instructie voor de webbrowser over de versie van de opmaaktaal waarin de pagina is geschreven. De DOCTYPE-declaratie moet het eerste zijn in uw HTML-document, voordat de label. De Doctype-declaratie verwijst naar een Document Type Definition (DTD). Het doctype biedt regels voor opmaaktaal, zodat een browser de inhoud correct kan interpreteren.

18. Leg het verschil uit tussen cookies, sessieopslag en lokale opslag?

Cookies stellen toepassingen in staat gegevens op te slaan in de browser van een klant. Met de eigenschap Sessieopslag kunnen toepassingen gegevens opslaan totdat het browservenster wordt gesloten, maar deze worden meestal op serverniveau bewaard (niet in de browser). Met de lokale opslageigenschap kunnen toepassingen gegevens opslaan zonder vervaldatum.

19. Beschrijf wat is een Thread-Local-object in Python Flask?

Een thread-local object is een object dat is opgeslagen in een speciale structuur, gekoppeld aan de huidige thread-id. Flask maakt intern gebruik van thread-lokale objecten, zodat de gebruiker geen objecten hoeft door te geven van functie naar functie binnen een verzoek om threadsafe te blijven. Thread lokale opslag werkt binnen de huidige thread. Deze benadering is nuttig, maar het heeft een geldige verzoekcontext nodig voor afhankelijkheidsinjectie of wanneer wordt geprobeerd code te hergebruiken die een waarde gebruikt die aan het verzoek is gekoppeld.

20. Leg de syntaxis uit en hoe je een functie als A-klasse kunt gebruiken?

function functionName(name){
this.name = name;
}
// Creating an object
var variable_name = new functionName(“Collective”);
console.log(variable_name.name); //Collective

21. Wat is lazy loading?

Trage voortgang (ook wel on-demand laden genoemd) is een optimalisatietechniek voor online inhoud, of het nu een website of een webapp is. In plaats van de hele webpagina of afbeeldingen te laden en deze in één keer aan de gebruiker weer te geven, zoals bij bulkladen, helpt het concept van lazy loading om alleen de vereiste sectie te laden en de resterende sectie uit te stellen, totdat deze nodig is door de gebruiker (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker naar de gewenste afbeelding scrolt).

22. Leg het verschil uit tussen klassen en ID's?

Klassen en ID-selectors, beide worden gebruikt als hooks voor CSS-stijlen. ID's worden vaak gebruikt om elementen op te maken die maar één keer op een pagina voorkomen, zoals één exemplaar van een navigatiemenu. Klassen worden gebruikt om verschillende elementen op dezelfde manier te stylen, zoals de aanwezigheid van links, knoppen, formulieren, tekst, enz. 

23. Wat is delegatie van evenementen?

Gebeurtenisdelegatie is het proces waarbij gebeurtenispropagatie wordt gebruikt om gebeurtenissen op een hoger niveau in de DOM af te handelen in plaats van het element waarop de gebeurtenis is ontstaan. Het stelt u in staat om het toevoegen van event listeners aan bepaalde knooppunten te vermijden; in plaats daarvan kunt u een enkele gebeurtenislistener toevoegen aan een bovenliggend element. 

24. Hoe kunt u de paginaprestaties verbeteren?

 • Ruim het HTML-document op
 • Verminder externe HTTP-verzoeken en externe scripts
 • Gebruik een gecomprimeerde en kleinere afbeelding
 • Stel JavaScript uit naar de onderkant van de pagina
 • Gebruik de nieuwste versies van code, zoals PHP
 • Verklein CSS, JavaScript, HTML
 • Gebruik CDN en caching
 • GZip of Brotli Inhoud comprimeren
 • Leverage browser caching 

25. Wat is Ajax?

AJAX (Asynchroon JavaScript en XML) stelt applicaties in staat om gegevens asynchroon van / naar een server te transporteren zonder de pagina te vernieuwen. Dit betekent dat het waarschijnlijk is dat delen van een webpagina worden bijgewerkt zonder de hele pagina opnieuw te laden. Uw nieuwe Gmail-berichten komen bijvoorbeeld aan en worden als nieuw gemarkeerd, zelfs als u de webpagina niet heeft vernieuwd. 

26. Wat is het verschil tussen Block, Inline, Inline-block en Box-sizing?

 • Inline is de standaardinstelling. Bijvoorbeeld: een inline-element is .
 • Blokshows als een blokelement, zoals of ​
 • Inline-block toont een element als een blokcontainer op inline-niveau.
 • Box-sizing toont de eigenschappen van de browser-sizing.

27. Wat is Event Bubbling?

Gebeurtenis-bubbling is een type gebeurtenispropagatie waarbij de gebeurtenis voor het eerst wordt geactiveerd op het diepste doelelement. Het zorgt ervoor dat alle gebeurtenissen in de onderliggende knooppunten automatisch worden doorgegeven aan hun bovenliggende knooppunten. Het voordeel van deze methode is de prestatie, omdat de code slechts één keer door de DOM-structuur hoeft te gaan.

28. Leg uit wat een afsluiting is? 

sluiting is een combinatie van een functie die is gebundeld (omsloten) met verwijzingen naar de omringende staat (het lexicale omgeving​ Een sluiting geeft je toegang tot de scope van een uiterlijke functie vanuit een innerlijke functie. In JavaScript worden sluitingen gemaakt elke keer dat een functie wordt gemaakt, tijdens het maken van een functie. 

29. Leg uit hoe u omgaat met browserspecifieke stijlincompatibiliteit?

Er zijn meerdere manieren om dit te omzeilen. De eenvoudigste manier om verder te gaan, is om een ​​voorwaardelijke verklaring te gebruiken in de head-tag van uw HTML. Op deze manier kunt u de browser herkennen en een externe stylesheet laden.

Conclusie

Dit zijn enkele van de belangrijkste interviewvragen en antwoorden voor front-end ontwikkelaars. Zij helpen je bij je voorbereiding op een sollicitatiegesprek in front-end development. Als we nog andere belangrijke vragen van front-end ontwikkelaars hebben gemist, laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

Over de auteur
David Attard
David heeft de afgelopen 18 jaar in of rond de online / digitale industrie gewerkt. Hij heeft uitgebreide ervaring in de software- en webdesign-industrie met WordPress, Joomla en niches eromheen. Als digitale consultant richt hij zich op het helpen van bedrijven om een ​​concurrentievoordeel te behalen door een combinatie van hun website en digitale platforms die vandaag beschikbaar zijn.

Nog een ding... Wist je dat mensen die nuttige dingen zoals dit bericht delen er ook GEWELDIG uitzien? ​
Alstublieft laat een nuttig geef commentaar met je mening, deel dit dan op je Facebook-groep (en) die dit nuttig zouden vinden en laten we samen de vruchten plukken. Bedankt voor het delen en aardig zijn!

Disclosure: Deze pagina kan links bevatten naar externe sites voor producten die we geweldig vinden en die we van harte aanbevelen. Als u producten koopt die we aanbevelen, kunnen we een verwijzingsvergoeding verdienen. Dergelijke vergoedingen hebben geen invloed op onze aanbevelingen en we accepteren geen betalingen voor positieve beoordelingen.

Auteur (s) Uitgelicht op:  Inc Magazine-logo   Sitepoint-logo   CSS Tricks-logo    webdesignerdepot-logo   WPMU DEV-logo   en nog veel meer ...