CollectiveRay's Privacybeleid - Hoe we uw gegevens gebruiken

 

CollectiveRay.com - Privacybeleid

Welkom en bedankt voor je interesse in CollectiveRay ( 'CollectiveRay”, “wij” of “ons”), onze website op https://www.collectiveray.com (de "Site"), en alle gerelateerde websites, softwareapplicaties, software-as-a-service, mobiele applicaties (inclusief tabletapplicaties) en andere diensten die door ons worden geleverd en waarop een link naar dit privacybeleid wordt weergegeven, en alle andere communicatie met personen via schriftelijke of mondelinge middelen, zoals email of telefoon (gezamenlijk, samen met de Site, onze "Service").

Dit privacybeleid ("beleid") beschrijft de informatie die we verzamelen op of via de service, hoe we dergelijke informatie gebruiken en vrijgeven, en de stappen die we nemen om dergelijke informatie te beschermen. Door de site te bezoeken, of door de service aan te schaffen of te gebruiken, accepteert u de privacypraktijken die in dit beleid worden beschreven.

Dit beleid is opgenomen in en is onderworpen aan de: CollectiveRay Servicevoorwaarden. Termen met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de CollectiveRay Servicevoorwaarden.

Definities

"Cliënt" betekent een klant of geregistreerde gebruiker van de CollectiveRay website.

"Klantgegevens" betekent persoonlijke gegevens, rapporten, adressen en andere bestanden, mappen of documenten in elektronische vorm die een Gebruiker van de Dienst in de Service opslaat.

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Publieke plaats" betekent het deel van de Site dat zowel door Gebruikers als Bezoekers kan worden geopend zonder in te loggen.

"Verboden gebied" betekent het gedeelte van de Site dat alleen toegankelijk is voor Gebruikers en waar toegang vereist is om in te loggen.

"Gebruiker" betekent een medewerker, agent of vertegenwoordiger van een Cliënt, die in de eerste plaats de beperkte delen van de Site gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst in die hoedanigheid.

"Bezoeker" betekent een persoon anders dan een Gebruiker, die gebruikmaakt van de openbare ruimte, maar geen toegang heeft tot de beperkte delen van de Site of Service.

2. De informatie die we over de service verzamelen:

We verzamelen verschillende soorten informatie van of via de Dienst. De rechtsgronden voor CollectiveRay's verwerking van persoonsgegevens zijn in de eerste plaats dat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de Dienst in overeenstemming met: CollectiveRay's Servicevoorwaarden en dat de verwerking wordt uitgevoerd in CollectiveRay's legitieme belangen, die verder worden uitgelegd in de sectie "Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken" van dit beleid. We kunnen ook gegevens verwerken met uw toestemming, en vragen daarom indien van toepassing.

2.1 Door de gebruiker verstrekte informatie. Wanneer u de Service gebruikt, als gebruiker of als bezoeker, kunt u persoonlijke gegevens verstrekken en mogelijk verzamelen we. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn naam, e-mailadres, postadres, mobiel telefoonnummer en indien nodig andere informatie. Persoonlijke gegevens omvatten ook andere informatie, zoals geografisch gebied of voorkeuren, wanneer dergelijke informatie is gekoppeld aan informatie die een specifiek individu identificeert. U kunt ons op verschillende manieren persoonlijke gegevens verstrekken via de Service. Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert voor een Account, de Service gebruikt, Klantgegevens plaatst, communiceert met andere gebruikers van de Service via communicatie- of berichtmogelijkheden, of ons klantenservicegerelateerde verzoeken stuurt.

2.2 Informatie verzameld door klanten. Een Klant of Gebruiker kan Klantgegevens opslaan of uploaden naar de Dienst. CollectiveRay heeft geen directe relatie met de personen wiens Persoonsgegevens het host als onderdeel van Klantgegevens. Elke Klant is verantwoordelijk voor het informeren van zijn klanten en derden over het doel waarvoor Klant zijn Persoonsgegevens verzamelt en hoe deze Persoonsgegevens in of via de Dienst worden verwerkt als onderdeel van Klantgegevens.

2.3 "Automatisch verzamelde" informatie. Wanneer een gebruiker of bezoeker de service gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van het apparaat van de gebruiker of bezoeker vastleggen met behulp van verschillende soorten technologie, waaronder cookies, "clear gifs" of "web beacons." Deze "automatisch verzamelde" informatie kan bestaan ​​uit IP-adres of ander apparaatadres of ID, webbrowser en / of apparaattype, de webpagina's of sites die zijn bezocht net voor of net na het gebruik van de Service, de pagina's of andere inhoud die de Gebruiker of Bezoeker bekijkt. of interactie heeft met de Service, en de data en tijden van het bezoek, de toegang tot of het gebruik van de Service. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over de interactie van een bezoeker of gebruiker met e-mailberichten, bijvoorbeeld of de bezoeker of gebruiker een bericht opent, erop klikt of doorstuurt. Deze informatie wordt verzameld van alle gebruikers en bezoekers.

2.4 Geïntegreerde services. U krijgt mogelijk de optie om toegang te krijgen tot of u te registreren voor de Service door het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoorden voor bepaalde services die worden geleverd door derden (elk een "Geïntegreerde service"), zoals door het gebruik van uw Google-account, of anders de mogelijkheid hebben om een ​​Geïntegreerde Dienst toestemming te geven om Persoonsgegevens of andere informatie aan ons te verstrekken. Door ons toestemming te geven om verbinding te maken met een geïntegreerde service, machtigt u ons om uw naam, e-mailadres (sen), geboortedatum, geslacht, huidige stad, profielfoto-URL en andere informatie die de geïntegreerde service ons ter beschikking stelt, te openen en op te slaan. , en om het te gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met dit beleid. U dient uw privacy-instellingen op elke geïntegreerde service te controleren om te begrijpen welke informatie die de geïntegreerde service ons ter beschikking stelt, en indien nodig wijzigingen aan te brengen. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke geïntegreerde service zorgvuldig door voordat u hun services gebruikt en verbinding maakt met onze service.

2.5 Informatie uit andere bronnen. We kunnen informatie, inclusief persoonlijke gegevens, verkrijgen van derden en andere bronnen dan de service, zoals onze partners, adverteerders, kredietbeoordelingsbureaus en geïntegreerde services. Als we informatie uit andere bronnen combineren of associëren met persoonlijke gegevens die we via de service verzamelen, behandelen we de gecombineerde informatie als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

3. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren om de service te verlenen en ons bedrijf te runnen, waaronder de volgende:

3.1 Operaties

Wij gebruiken de informatie - andere dan Klantgegevens - om alle functies van de Service te gebruiken, te onderhouden, te verbeteren en te bieden, om de services en informatie te bieden die u aanvraagt, om te reageren op opmerkingen en vragen en om ondersteuning te bieden aan gebruikers van de Service. We verwerken Klantgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen van de toepasselijke Klant of Gebruiker.

3.2 Verbeteringen

We gebruiken de informatie om de gebruikstrends en -voorkeuren van onze bezoekers en gebruikers te begrijpen en te analyseren, om de service te verbeteren en om nieuwe producten, services, functies en functionaliteit te ontwikkelen. Mocht dit doel vereisen: CollectiveRay om Klantgegevens te verwerken, dan zullen de gegevens alleen in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm worden gebruikt.

3.3-communicatie

We kunnen het e-mailadres van een Bezoeker of Gebruiker of andere informatie - anders dan Klantgegevens - gebruiken om contact op te nemen met die Bezoeker of Gebruiker (i) voor administratieve doeleinden zoals klantenservice, om inbreuk op intellectueel eigendom, schendingen van het recht op privacy of lasterproblemen aan te pakken die verband houden met de Klantgegevens of Persoonsgegevens die op de Dienst zijn geplaatst of (ii) met updates over promoties en evenementen, met betrekking tot producten en diensten die door ons en door derden waarmee we samenwerken worden aangeboden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele berichten, zoals hieronder beschreven onder 'Uw keuzes'.

3.4 Cookies en trackingtechnologieën

We gebruiken automatisch verzamelde informatie en andere informatie die op de Service is verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën om: (i) onze Service te personaliseren, zoals het onthouden van de informatie van een Gebruiker of Bezoeker, zodat de Gebruiker of Bezoeker deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens een bezoek of bij volgende bezoeken; (ii) gepersonaliseerde advertenties, inhoud en informatie aanbieden; (iii) de effectiviteit van de Service en marketingactiviteiten van derden monitoren en analyseren; (iv) verzamelde statistieken van het sitegebruik, zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina's; en (v) uw inzendingen, inzendingen en status bij eventuele promoties of andere activiteiten op de Service volgen. U kunt meer informatie over cookies verkrijgen door naar https://www.allaboutcookies.org.

3.5 Analyse

We gebruiken Google Analytics om de toegang tot en het verkeer op het openbare gedeelte van de site te meten en te evalueren, en om gebruikersnavigatierapporten te maken voor onze sitebeheerders. Google opereert onafhankelijk van ons en heeft een eigen privacybeleid. We raden u ten zeerste aan dit door te nemen. Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld, gebruiken om de activiteit van gebruikers en bezoekers op onze site te evalueren. Zie voor meer informatie Google Analytics privacy en gegevens delen.

We nemen maatregelen om de technische informatie die wordt verzameld door ons gebruik van Google Analytics te beschermen. De verzamelde gegevens zullen alleen worden gebruikt op een need-to-know-basis om technische problemen op te lossen, de site te beheren en de voorkeuren van bezoekers te identificeren; maar in dit geval zullen de gegevens in niet-identificeerbare vorm zijn. We gebruiken deze informatie niet om bezoekers of gebruikers te identificeren.

4. Aan wie we informatie vrijgeven

Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen we niet opzettelijk de persoonlijke gegevens of klantgegevens die we verzamelen of opslaan op de service aan derden bekend maken zonder toestemming van de toepasselijke bezoeker, gebruiker of klant. We kunnen informatie aan derden bekendmaken als u daarmee instemt, evenals in de volgende omstandigheden:

4.1 Onbeperkte informatie

Alle informatie die u vrijwillig wilt opnemen in een openbare ruimte van de service, zoals een openbare profielpagina, is beschikbaar voor elke bezoeker of gebruiker die toegang heeft tot die inhoud.

4.2 Serviceproviders

We werken samen met externe serviceproviders die website-, applicatie-ontwikkeling, hosting, marketing, e-mailcommunicatie, onderhoud en andere diensten voor ons leveren. Deze derden hebben mogelijk toegang tot of verwerken Persoonsgegevens of Klantgegevens als onderdeel van het verlenen van die diensten voor ons. We beperken de informatie die aan deze serviceproviders wordt verstrekt tot wat redelijkerwijs nodig is om hun functies uit te voeren, en onze contracten met hen vereisen dat ze de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

4.3 Niet persoonlijk identificeerbare informatie

We kunnen bepaalde automatisch verzamelde, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar stellen aan derden voor verschillende doeleinden, waaronder (i) naleving van verschillende rapportageverplichtingen; (ii) voor zakelijke of marketingdoeleinden; of (iii) om dergelijke partijen te helpen bij het begrijpen van de interesses, gewoonten en gebruikspatronen van onze Klanten, Gebruikers en Bezoekers voor bepaalde programma's, inhoud, services en / of functionaliteit die beschikbaar zijn via de Service.

4.4 Wetshandhaving, juridische procedure en naleving

We kunnen Persoonsgegevens of andere informatie vrijgeven indien dit wettelijk vereist is of als we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in reactie op een faciaal geldig gerechtelijk bevel, gerechtelijke of andere dagvaarding of bevel van de overheid, of om anderszins samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens of andere informatie vrij te geven waarvan we te goeder trouw denken dat deze passend of noodzakelijk is om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik of activiteit. , (iii) onszelf te onderzoeken en ons te verdedigen tegen claims of aantijgingen van derden, (iv) de veiligheid of integriteit van de Service en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de Service beschikbaar te stellen, te beschermen, of (v) ons eigendom of andere juridische rechten, onze contracten afdwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen beschermen.

4.5 Verandering van eigendom

Informatie over gebruikers en bezoekers, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden bekendgemaakt en anderszins worden overgedragen aan een overnemende partij, opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of soortgelijke transactie, evenals in het geval van een insolventie, faillissement of curatele waarin informatie wordt overgedragen aan een of meer derde partijen als een van onze zakelijke activa en alleen als de ontvanger van de gebruikers- of bezoekersgegevens zich committeert aan een privacybeleid dat voorwaarden bevat die grotendeels in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

Klantgegevens kunnen fysiek of elektronisch worden overgedragen aan een overnemende partij, of opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of soortgelijke transactie, evenals in het geval van een insolventie, faillissement of curatele welke informatie wordt overgedragen aan een of meer derde partijen als een van onze bedrijfsmiddelen, met als enig doel de werking van de Dienst voort te zetten, en alleen als de ontvanger van de Klantgegevens zich committeert aan een Privacybeleid met voorwaarden die substantieel in overeenstemming hiermee zijn Privacybeleid.

5. Uw keuzes

5.1 Toegang, correctie, verwijdering

We respecteren uw privacyrechten en bieden u redelijke toegang tot de persoonlijke gegevens die u mogelijk hebt verstrekt door uw gebruik van de diensten. Als u toegang wilt krijgen tot andere persoonlijke gegevens die we over u hebben of deze wilt wijzigen, of als u wilt dat we informatie over u verwijderen of overdragen die we hebben verkregen van een geïntegreerde service, kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in het hoofdstuk 'Contact opnemen'. Ons ”. Op uw verzoek zullen we elke verwijzing naar u laten verwijderen of blokkeren in onze database.

U kunt uw profielinformatie en voorkeuren op elk moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar uw profielinstellingenpagina op de service te gaan. Houd er rekening mee dat, hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt, onmiddellijk of binnen een redelijke termijn in actieve gebruikersdatabases worden weergegeven, we alle informatie die u indient, kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoen aan wettelijke verplichtingen of waar we anders redelijkerwijs geloven dat we een legitieme reden hebben om dit te doen.

U kunt weigeren om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval we u mogelijk enkele van de functies en functionaliteit van de Service niet kunnen bieden.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op legitieme gronden, tenzij anders toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Als u van mening bent dat uw recht op privacy, verleend door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is geschonden, neem dan contact op met: CollectiveRayFunctionaris Gegevensbescherming bij dpo @collectiveray. Com. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Deze bepaling is niet van toepassing op Persoonsgegevens die deel uitmaken van Klantgegevens. In dit geval is het beheer van de Klantgegevens onderworpen aan het eigen Privacybeleid van de Klant, en elk verzoek om toegang, correctie of verwijdering moet worden gericht aan de Klant die verantwoordelijk is voor het uploaden en opslaan van dergelijke gegevens in de Dienst.

5.2 Navigatie-informatie

U kunt zich afmelden voor het verzamelen van navigatie-informatie over uw bezoek aan de site door Google Analytics door gebruik te maken van de Google Analytics Opt-out-functie.

5.3 Afmelden voor commerciële communicatie

Als u commerciële e-mails van ons ontvangt, kunt u zich op elk moment uitschrijven door de instructies in de e-mail te volgen of door een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven in de sectie "Contact met ons opnemen".

Gebruikers kunnen instellingen bekijken en wijzigen met betrekking tot de aard en frequentie van promotionele communicatie die ze van ons ontvangen door naar de "Uitschrijven" -link te gaan onderaan de e-mails die we verzenden.

Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële e-mail van ons of anderszins de aard of frequentie van promotionele communicatie die u van ons ontvangt, wijzigt, het tot tien (10) werkdagen kan duren voordat wij uw verzoek hebben verwerkt. Bovendien, zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van commerciële berichten van ons, blijft u administratieve berichten van ons ontvangen met betrekking tot de Service.

CollectiveRay heeft geen directe relatie met de klanten van de Klant of derde partij wiens Persoonsgegevens zij namens een Klant kan verwerken. Een persoon die toegang zoekt, of die onjuiste gegevens wil corrigeren, wijzigen, verwijderen of toestemming voor verder contact wil intrekken, moet zijn of haar vraag richten aan de klant of gebruiker met wie hij rechtstreeks te maken heeft. Als de klant vraagt: CollectiveRay om de gegevens te verwijderen, zullen wij binnen dertig (30) dagen op zijn verzoek reageren. We zullen de toegang tot alle persoonlijke gegevens die we opslaan alleen verwijderen, wijzigen of blokkeren als we een schriftelijk verzoek ontvangen om dit te doen van de klant die verantwoordelijk is voor dergelijke persoonlijke gegevens,less we hebben een wettelijk recht om dergelijke persoonlijke gegevens te bewaren. We behouden ons het recht voor om een ​​kopie van dergelijke gegevens te bewaren voor archiveringsdoeleinden of om onze rechten in rechtszaken te verdedigen. Een dergelijk verzoek met betrekking tot klantgegevens moet worden geadresseerd zoals aangegeven in het gedeelte "Contact met ons opnemen" en voldoende informatie bevatten voor: CollectiveRay om de Klant of zijn klant of derde te identificeren en de informatie te verwijderen of te wijzigen.

6. Services van derden

De service kan functies of links naar websites en services van derden bevatten. Alle informatie die u op sites of services van derden verstrekt, wordt rechtstreeks aan de exploitanten van dergelijke services verstrekt en is onderhevig aan het beleid van die exploitanten, indien van toepassing, met betrekking tot privacy en veiligheid, zelfs als deze via de service wordt geopend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van sites of services van derden waarnaar links of toegang worden geboden via de Service. We raden u aan om kennis te nemen van het privacy- en beveiligingsbeleid van derden voordat u hen informatie verstrekt.

7. Privacyschild

CollectiveRay voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.  

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes, CollectiveRay verbindt zich ertoe klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. EU-individuen met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid moeten eerst contact opnemen met CollectiveRayFunctionaris Gegevensbescherming bij dpo @collectiveray.com.

Onder bepaalde voorwaarden vollediger beschreven op de Privacy Shield-website op https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

CollectiveRay zal voldoen aan de Privacy Shield-principes voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU, met inbegrip van de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor verdere doorgifte.

8. Uw privacyrechten in Californië

We zullen geen persoonlijke gegevens delen met derden voor hun directmarketingdoeleinden voor zover verboden door de wet van Californië. Als onze praktijken veranderen, zullen we dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen we dit beleid aanpassen om dat weer te geven.

9. Op interesses gebaseerde advertenties

Op interesses gebaseerd adverteren is het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en op verschillende platforms om de voorkeuren of interesses van een persoon te voorspellen en om aan die persoon, of zijn / haar computer, smartphone of tablet, advertenties te leveren op basis van zijn / haar veronderstelde voorkeur of interesse afgeleid uit het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op die persoon of anderen die mogelijk een soortgelijk profiel of vergelijkbare interesses hebben.

We werken samen met verschillende derde partijen om te proberen de profielen te begrijpen van de personen die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de CollectiveRay producten of diensten zodat we ze promotionele e-mails kunnen sturen, of onze advertenties aan hen kunnen aanbieden op de websites en mobiele apps van andere entiteiten.

Deze derde partijen zijn onder meer: ​​(a) advertentienetwerken, die informatie verzamelen over iemands interesses wanneer die persoon een van hun advertenties bekijkt of erop reageert; (2) attributiepartners, die de effectiviteit van bepaalde advertenties meten; en (3) zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer een persoon een van hun advertenties bekijkt of er interactie mee heeft.

In samenwerking met deze derde partijen verzamelen we informatie over onze klanten, potentiële klanten en andere individuen in de loop van de tijd en op verschillende platforms wanneer ze deze platforms gebruiken of ermee communiceren. Individuen kunnen informatie rechtstreeks indienen op onze Sites of op platforms die worden beheerd door derden, of door interactie met ons, onze advertenties of e-mails die ze van ons of van derden ontvangen. We kunnen speciale tools gebruiken die vaak voor dit doel worden gebruikt, zoals cookies, bakens, pixels, tags, mobiele advertentie-ID's, flash-cookies en vergelijkbare technologieën. We hebben mogelijk toegang tot databases met informatie die is verzameld door onze zakenpartners.

De informatie die wij of een derde partij verzamelen, stelt ons in staat om te achterhalen welke aankopen de persoon heeft gedaan, welke advertenties of inhoud de persoon ziet, op welke advertenties of links de persoon klikt en andere acties die de persoon onderneemt op onze Sites, of in reactie op onze e-mails, of bij het bezoeken of gebruiken van platforms van derden.

Wij, of de derde partijen waarmee we samenwerken, gebruiken de verzamelde informatie zoals hierboven beschreven om de verschillende activiteiten en gedragingen van onze klanten, sitebezoekers en anderen te begrijpen. Wij, of deze derde partijen, doen dit om vele redenen, waaronder: om nieuwe of vroegere bezoekers van onze Sites te herkennen; om meer gepersonaliseerde inhoud te presenteren; om nuttigere en relevantere advertenties aan te bieden - als we bijvoorbeeld weten welke advertenties u te zien krijgt, kunnen we proberen om u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties te laten zien; om bezoekers op verschillende apparaten, verkoopkanalen, websites en sites van derden te identificeren, of om gepersonaliseerde of gerichte advertenties en andere aangepaste inhoud weer te geven of te verzenden die meer gericht is op de waargenomen interesse van een persoon in producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke wij aanbieden.

Onze op interesses gebaseerde advertenties kunnen aan u worden weergegeven in e-mails of op platforms van derden. We kunnen deze advertenties over onze producten of diensten weergeven of commerciële communicatie rechtstreeks zelf of via deze derde partijen sturen.

Bezoekers kunnen ervoor kiezen om geen op interesses gebaseerde advertenties te ontvangen van advertentienetwerken die aan hen kunnen worden geleverd op ons platform en andere websites door de volgende websites te bezoeken: https://www.aboutads.info/consumersund https://www.networkadvertising.org​ Deze functies zullen een Bezoeker afmelden voor veel - maar niet alle - op interesses gebaseerde advertentieactiviteiten waaraan wij of derden deelnemen.

10. Volg het beleid niet bij

De Californische wet vereist dat exploitanten van websites en online services bekendmaken hoe ze reageren op een Do Not Track-signaal. Sommige browsers hebben "Do Not Track" -functies ingebouwd. De meeste van deze functies sturen, wanneer ze zijn ingeschakeld, een signaal of voorkeur naar de website of online dienst die een gebruiker bezoekt, wat aangeeft dat de gebruiker niet wil worden gevolgd. Omdat er nog geen algemeen begrip is van de interpretatie van Do Not Track-signalen, reageren we momenteel niet op Do Not Track-signalen. We blijven samenwerken met de online-industrie om een ​​gemeenschappelijk begrip te definiëren van de behandeling van Do Not Track-signalen.

In de tussentijd kunt u zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van advertentienetwerken die op ons platform en andere websites kunnen worden geleverd door de volgende websites te bezoeken. Als u zich wilt afmelden voor deze online gedragsadvertenties, bezoekt u de volgende sites: https://www.aboutads.info/consumers en https://www.networkadvertising.org.

Hierdoor wordt u afgemeld voor veel - maar niet alle - op interesses gebaseerde advertentieactiviteiten waaraan wij of derden deelnemen. De keuzes die u maakt, kunnen browser- en apparaatspecifiek zijn. Als u uw cookies verwijdert of een andere browser of een andere computer of ander apparaat gebruikt, moet u mogelijk uw afmeldingskeuzes aanpassen. Andere sites van derden bieden bezoekers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties op hun sites die u moet beheren via uw instellingen op die site. Als u zich bijvoorbeeld wilt afmelden voor het gebruik van uw online gedrag door Google voor advertentiedoeleinden, gaat u naar de pagina Advertentie-instellingen van Google.

11. Cookies van derden

De Californische wet vereist dat exploitanten van websites en online services bekendmaken of andere derden persoonlijk identificeerbare informatie over de online activiteiten van een persoon mogen verzamelen via hun site of service. We staan ​​derden waarmee we een afzonderlijke overeenkomst hebben, toe om cookies en andere technologieën te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site. Deze derde partijen zijn onder meer (1) zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u een van hun advertenties op de Site bekijkt of er interactie mee heeft; en (2) advertentienetwerken, die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u een van hun advertenties bekijkt of erop reageert.

De informatie die door deze derden wordt verzameld, wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw interesses of voorkeuren, zodat ze advertenties of promotiemateriaal op deze site en op andere sites op internet kunnen weergeven die zijn afgestemd op uw kennelijke interesses.

De zakenpartners en advertentienetwerken die op de diensten gebaseerde advertenties op basis van interesses aanbieden, hebben beperkte toegang tot een kleine hoeveelheid informatie over uw profiel en uw apparaat, die nodig is om u advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw kennelijke interesses. Het is mogelijk dat ze deze kleine hoeveelheid informatie hergebruiken op andere sites of services.

We delen geen informatie met deze derden waarmee u gemakkelijk geïdentificeerd kunt worden (zoals e-mailadres); Deze derde partijen hebben echter mogelijk toegang tot informatie over uw apparaat (zoals IP- of MAC-adres). We hebben geen toegang tot of controle over de technologieën die deze derde partijen kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen, en de informatiepraktijken van deze derde partijen vallen niet onder deze privacyverklaring. Behalve zoals besproken in dit document, hebben we geen controle over deze derden.

11.1 De volgende soorten cookies worden op de site gebruikt:
  • strikt noodzakelijke / essentiële cookies - Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd.
  • prestatiecookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.
  • Functionele cookies - Met deze cookies kan de website de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, persoonlijkere functies bieden. Een website kan u bijvoorbeeld voorzien van lokale weerberichten of verkeersinformatie door in een cookie de regio op te slaan waarin u zich momenteel bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u heeft aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen waar u om hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browse-activiteit op andere websites niet volgen.
  • gedragsgerichte advertentiecookies - Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses.Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat je een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefuncties die door de andere organisatie worden aangeboden.

12. Privacy van minderjarigen en kinderen

Vooral de bescherming van de privacy van jonge kinderen is belangrijk. Onze service is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar zonder toestemming van de ouders. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik of open de Service dan op geen enkel moment of op welke manier dan ook. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens op de service zijn verzameld van personen jonger dan 18 jaar en zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, zullen we de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind jonger dan 18 jaar een account op de service heeft gekregen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via dpo @collectiveray.com en vragen dat we de persoonlijke gegevens van dat kind uit onze systemen verwijderen.

De Service is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen, en is niet bedoeld om te worden gebruikt om inhoud te plaatsen om openbaar of met vrienden te delen. Voor zover een minderjarige dergelijke inhoud op de Dienst heeft geplaatst, heeft de minderjarige het recht om deze inhoud te laten verwijderen of verwijderen met behulp van de verwijderings- of verwijderingsopties die worden beschreven in dit Privacybeleid. Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte "Hoe u contact met ons kunt opnemen". Houd er rekening mee dat, hoewel we deze verwijderingsmogelijkheid bieden, het verwijderen van inhoud mogelijk geen volledige of volledige verwijdering van die inhoud of informatie garandeert.

13. Gegevensbeveiliging

We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens verzending als zodra we deze ontvangen. We handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking van de persoonlijke gegevens in ons bezit. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles. We gebruiken SSL-technologie om gegevens te versleutelen tijdens verzending via het openbare internet, en we gebruiken ook beveiligingsfuncties op applicatielaag om persoonlijke gegevens verder te anonimiseren.

Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig. We kunnen de veiligheid van enige informatie die u naar ons verzendt of opslaat op de Service niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet wordt geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op zoals uiteengezet in het gedeelte "Hoe u contact met ons kunt opnemen".

Als we vernemen dat er een inbreuk op het beveiligingssysteem is opgetreden, zullen we u en de autoriteiten op de hoogte stellen van de inbreuk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

14. Dataretentie

We bewaren de persoonlijke gegevens die van een gebruiker zijn verzameld alleen zolang het account van de gebruiker actief is of anderszins voor een beperkte periode, zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze in eerste instantie hebben verzameld, unless anders wettelijk vereist. We zullen informatie bewaren en gebruiken waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten als volgt af te dwingen:

  • de inhoud van afgesloten rekeningen wordt binnen 24 maanden na de afsluitingsdatum verwijderd;
  • back-ups worden 12 maanden bewaard;
  • factuurgegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar vanaf hun verstrekking aan: CollectiveRay in overeenstemming met de boekhoud- en belastingwetten
  • informatie over juridische transacties tussen Klant en CollectiveRay wordt bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf hun verstrekking aan CollectiveRay in overeenstemming met de algemene verjaringstermijn voor civiele vorderingen

15. instellingen

Hoewel we u mogelijk toestaan ​​uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde Persoonsgegevens te beperken, dient u zich ervan bewust te zijn dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Service. Bovendien hebben we geen controle over de acties van andere gebruikers met wie u ervoor kiest om uw informatie te delen. Verder, zelfs nadat informatie die op de Service is geplaatst, is verwijderd, kunnen caching- en archiveringsservices die informatie hebben opgeslagen en kunnen andere gebruikers of derden de informatie die beschikbaar is op de Service hebben gekopieerd of opgeslagen. We kunnen en zullen niet garanderen dat informatie die u plaatst op of verzendt naar de Service niet zal worden bekeken door onbevoegde personen.

16. Data overdracht

We kunnen Persoonsgegevens die we via de Services verzamelen, overdragen, verwerken en opslaan in gecentraliseerde databases en met serviceproviders in de VS. De VS hebben mogelijk niet hetzelfde gegevensbeschermingskader als het land van waaruit u de Services mogelijk gebruikt. Wanneer we persoonlijke gegevens naar de VS overdragen, zullen we deze beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid.

De Service wordt gehost in de Verenigde Staten. Groetless van de database die wordt gehost in de Verenigde Staten, als u ervoor kiest om de Service te gebruiken vanuit de Europese Unie of andere regio's van de wereld met wetten die het verzamelen en gebruiken van gegevens regelen die kunnen verschillen van de Amerikaanse wetgeving, houd er dan rekening mee dat u uw Klantgegevens en persoonlijke gegevens buiten die regio's naar de Verenigde Staten voor opslag en verwerking door onze serviceproviders die worden vermeld in de CollectiveRay Servicevoorwaarden. We zullen voldoen aan de AVG-vereisten die adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonlijke informatie van Europa naar de VS Ook kunnen we uw gegevens overdragen naar de VS, de EER of andere landen of regio's die door de Europese Commissie worden geacht voldoende bescherming van persoonlijke gegevens te bieden gegevens in verband met opslag en verwerking van gegevens, het voldoen aan uw verzoeken en het uitvoeren van de Service.

17. Gegevensbeheerder en gegevensverwerker

CollectiveRay is niet de eigenaar van, controleert of leidt het gebruik van de Klantgegevens die zijn opgeslagen of verwerkt door een Klant of Gebruiker via de Service niet. Alleen de Klant of Gebruikers hebben recht op toegang tot, het opvragen en sturen van het gebruik van dergelijke Klantgegevens. CollectiveRay is grotendeels niet op de hoogte van welke Klantgegevens daadwerkelijk worden opgeslagen of beschikbaar gesteld door een Klant of Gebruiker aan de Dienst en heeft geen rechtstreekse toegang tot dergelijke Klantgegevens, behalve zoals geautoriseerd door de Klant, of indien nodig om Diensten te verlenen aan de Klant en zijn Gebruikers.

Omdat CollectiveRay verzamelt of bepaalt het gebruik van Persoonsgegevens in de Klantgegevens niet en omdat het niet de doeleinden bepaalt waarvoor dergelijke Persoonsgegevens worden verzameld, de manier waarop dergelijke Persoonsgegevens worden verzameld of het gebruik van dergelijke Persoonsgegevens, CollectiveRay handelt niet in de hoedanigheid van gegevensbeheerder in termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (Verordening (EU) 2016/679, hierna "AVG") en heeft niet de bijbehorende verantwoordelijkheden onder de AVG. CollectiveRay mag alleen worden beschouwd als een verwerker namens zijn klanten en gebruikers met betrekking tot klantgegevens die persoonlijke gegevens bevatten die onderworpen zijn aan de vereisten van de AVG. Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, CollectiveRay zorgt er niet zelfstandig voor dat Klantgegevens die Persoonsgegevens bevatten die zijn opgeslagen in verband met de Diensten worden overgedragen of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve aan externe onderaannemers die dergelijke gegevens kunnen verwerken namens CollectiveRay in verbinding met CollectiveRayhet verlenen van Diensten aan Klanten. Dergelijke acties worden alleen uitgevoerd of geautoriseerd door de betreffende Klant of Gebruiker.

De klant of de gebruiker is de gegevensbeheerder onder de verordening voor alle klantgegevens die persoonlijke gegevens bevatten, wat betekent dat een dergelijke partij de manier bepaalt waarop dergelijke persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de bepaling van de doeleinden en middelen voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. Gegevens.

CollectiveRay is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Persoonsgegevens in de Klantgegevens of andere informatie die is opgeslagen op zijn servers (of de servers van zijn onderaannemers) naar goeddunken van de Klant of Gebruiker, noch is CollectiveRay verantwoordelijk voor de wijze waarop de Klant of Gebruiker dergelijke informatie verzamelt, behandelt, verspreidt of anderszins verwerkt.

18. Wijzigingen en updates van dit beleid

Bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid, die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we het beleid wijzigen, stellen we het beschikbaar via de service, geven we de datum van de laatste herziening aan en voldoen we aan de toepasselijke wetgeving. Als u de service blijft gebruiken nadat het herziene beleid van kracht is geworden, geeft u aan dat u de huidige versie van het beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gegaan.

19. Contact opnemen met ons

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, uw persoonlijke gegevens, ons gebruik en openbaarmaking, of uw toestemmingskeuzes per e-mail op dpo @collectiveray. Com. Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over dit beleid of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met: CollectiveRay's functionaris voor gegevensbescherming per e-mail op: dpo @collectiveray. Com.

Als er vragen zijn over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het beschikbare contactformulier.

 


Laatst gewijzigd op 2018-05-10 voor naleving van de AVG

Over de auteur
David Attard
David heeft de afgelopen 21 jaar in of rond de online en digitale industrie gewerkt. Hij heeft ruime ervaring in de software- en webontwerpindustrie met behulp van WordPress, Joomla en de niches eromheen. Hij heeft gewerkt met softwareontwikkelingsbureaus, internationale softwarebedrijven, lokale marketingbureaus en is nu hoofd Marketing Operations bij Aphex Media - een SEO-bureau. Als digitale consultant ligt zijn focus op het helpen van bedrijven om een ​​concurrentievoordeel te behalen door gebruik te maken van een combinatie van hun website en digitale platforms die vandaag de dag beschikbaar zijn. Zijn mix van technologische expertise gecombineerd met een sterk zakelijk inzicht geeft zijn geschriften een concurrentievoordeel.

Nog een ding... Wist je dat mensen die nuttige dingen zoals dit bericht delen er ook GEWELDIG uitzien? ​
Alstublieft laat een nuttig geef commentaar met je mening, deel dit dan op je Facebook-groep (en) die dit nuttig zouden vinden en laten we samen de vruchten plukken. Bedankt voor het delen en aardig zijn!

Disclosure: Deze pagina kan links bevatten naar externe sites voor producten die we geweldig vinden en die we van harte aanbevelen. Als u producten koopt die we aanbevelen, kunnen we een verwijzingsvergoeding verdienen. Dergelijke vergoedingen hebben geen invloed op onze aanbevelingen en we accepteren geen betalingen voor positieve beoordelingen.

Auteur (s) Uitgelicht op:  Inc Magazine-logo   Sitepoint-logo   CSS Tricks-logo    webdesignerdepot-logo   WPMU DEV-logo   en nog veel meer ...