CollectiveRayPolityka prywatności — Jak wykorzystujemy Twoje dane

 

CollectiveRay.com - Polityka prywatności

Witamy i dziękujemy za zainteresowanie CollectiveRay ( 'CollectiveRay”, „my” lub „nas”), nasza witryna internetowa pod adresem https://www.collectiveray.com („Witryna”) i wszystkie powiązane strony internetowe, aplikacje, oprogramowanie jako usługa, aplikacje mobilne (w tym aplikacje na tablety) i inne usługi świadczone przez nas, na których wyświetlane jest łącze do niniejszej Polityki prywatności, oraz wszelka inna komunikacja z osobami fizycznymi za pomocą środków pisemnych lub ustnych, takich jak email lub telefon (łącznie, razem z Witryną, nasza „Usługa”).

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje informacje, które gromadzimy w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem, sposób, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy takie informacje oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony takich informacji. Odwiedzając Witrynę lub kupując lub korzystając z Usługi, akceptujesz praktyki dotyczące prywatności opisane w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka jest włączona i podlega CollectiveRay Warunki usługi. Terminy pisane wielką literą użyte, ale niezdefiniowane w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w CollectiveRay Warunki usługi.

Definicje

"Klient" oznacza klienta lub zarejestrowanego użytkownika CollectiveRay stronie internetowej.

„Dane klienta” oznacza dane osobowe, raporty, adresy i inne pliki, foldery lub dokumenty w formie elektronicznej, które Użytkownik Serwisu przechowuje w ramach Usługi.

"Dane osobiste" oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Obszar publiczny” oznacza obszar Witryny, do którego dostęp mają zarówno Użytkownicy, jak i Użytkownicy, bez konieczności logowania się.

„Obszar ograniczony” oznacza obszar Witryny, do którego dostęp mają tylko Użytkownicy, a gdzie dostęp wymaga zalogowania.

"Użytkownik" oznacza pracownika, agenta lub przedstawiciela Klienta, który przede wszystkim korzysta z zastrzeżonych obszarów Witryny w celu uzyskania dostępu do Usługi w takim zakresie.

"Gość" oznacza osobę inną niż Użytkownik, która korzysta z obszaru publicznego, ale nie ma dostępu do zastrzeżonych obszarów Witryny lub Usługi.

2. Informacje, które zbieramy w ramach usługi:

Zbieramy różne rodzaje informacji z lub za pośrednictwem Usługi. Podstawy prawne CollectiveRayprzetwarzanie danych osobowych polega przede wszystkim na tym, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia Usługi zgodnie z CollectiveRayWarunki korzystania z usługi i przetwarzanie odbywa się w CollectiveRayuzasadnione interesy firmy , które zostały dokładniej wyjaśnione w sekcji „Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje” niniejszej Polityki. Możemy również przetwarzać dane za Twoją zgodą, prosząc o to w stosownych przypadkach.

2.1 Informacje podawane przez użytkownika. Kiedy korzystasz z Usługi, jako Użytkownik lub jako Gość, możesz udostępniać, a my możemy gromadzić Dane Osobowe. Przykłady Danych Osobowych obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu komórkowego i inne niezbędne informacje. Dane osobowe obejmują również inne informacje, takie jak obszar geograficzny lub preferencje, gdy takie informacje są powiązane z informacjami identyfikującymi konkretną osobę. W Usłudze możesz udostępniać nam Dane Osobowe na różne sposoby. Na przykład, kiedy rejestrujesz się w celu założenia Konta, korzystasz z Usługi, publikujesz Dane Klienta, wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami Usługi za pośrednictwem funkcji komunikacji lub przesyłania wiadomości lub wysyłasz nam zapytania związane z obsługą klienta.

2.2 Informacje gromadzone przez klientów. Klient lub Użytkownik może przechowywać lub przesyłać do Serwisu Dane Klienta. CollectiveRay nie ma bezpośredniego związku z osobami, których Dane Osobowe przechowuje w ramach Danych Klienta. Każdy Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie swoich klientów i osób trzecich o celu, w jakim Klient gromadzi jego Dane Osobowe oraz o sposobie przetwarzania tych Danych Osobowych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem w ramach Danych Klienta.

2.3 Informacje „zbierane automatycznie”. Gdy Użytkownik lub Odwiedzający korzysta z Usługi, możemy automatycznie rejestrować określone informacje z urządzenia Użytkownika lub Odwiedzającego za pomocą różnych rodzajów technologii, w tym plików cookie, „wyczyść gify” lub „sygnały nawigacyjne w sieci Web”. Te „automatycznie gromadzone” informacje mogą obejmować adres IP lub inny adres lub identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i / lub typ urządzenia, strony internetowe lub witryny odwiedzane tuż przed lub tuż po skorzystaniu z Usługi, strony lub inne treści, które użytkownik lub Odwiedzający przegląda. lub współdziała z Usługą, a także datami i godzinami wizyty, dostępu lub korzystania z Usługi. Możemy również wykorzystywać te technologie do zbierania informacji dotyczących interakcji gościa lub użytkownika z wiadomościami e-mail, na przykład tego, czy gość lub użytkownik otwiera, klika lub przekazuje wiadomość. Te informacje są zbierane od wszystkich użytkowników i odwiedzających.

2.4 Usługi zintegrowane. Użytkownik może mieć możliwość uzyskania dostępu do Usługi lub rejestracji w niej za pomocą swojej nazwy użytkownika i haseł do niektórych usług świadczonych przez strony trzecie (każda z nich jest to „Usługa zintegrowana”), na przykład za pośrednictwem konta Google, lub w przeciwnym razie mają możliwość upoważnienia Zintegrowanej Usługi do dostarczania nam Danych Osobowych lub innych informacji. Upoważniając nas do łączenia się z usługą zintegrowaną, upoważniasz nas do uzyskiwania dostępu i przechowywania Twojego imienia i nazwiska, adresu (ów) e-mail, daty urodzenia, płci, aktualnego miasta, adresu URL zdjęcia profilowego i innych informacji, które udostępnia nam usługa zintegrowana oraz używać i ujawniać je zgodnie z niniejszą Polityką. Powinieneś sprawdzić swoje ustawienia prywatności w każdej usłudze zintegrowanej, aby zrozumieć, jakie informacje udostępnia nam usługa zintegrowana, i wprowadzić odpowiednie zmiany. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką prywatności każdej usługi zintegrowanej przed skorzystaniem z ich usług i połączeniem się z naszą Usługą.

2.5 Informacje z innych źródeł. Możemy uzyskiwać informacje, w tym Dane Osobowe, od stron trzecich i źródeł innych niż Usługa, takich jak nasi partnerzy, reklamodawcy, agencje ratingowe i usługi zintegrowane. Jeśli połączymy lub powiążemy informacje z innych źródeł z Danymi Osobowymi, które zbieramy za pośrednictwem Usługi, będziemy traktować połączone informacje jako Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.

3. Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Używamy informacji, które zbieramy na różne sposoby w celu świadczenia Usługi i prowadzenia naszej działalności, w tym:

3.1 operacji

Wykorzystujemy te informacje - inne niż Dane Klienta - do obsługi, utrzymywania, ulepszania i dostarczania wszystkich funkcji Usługi, do świadczenia żądanych usług i informacji, do odpowiadania na komentarze i pytania oraz do zapewniania wsparcia użytkownikom Usługi. Przetwarzamy Dane Klienta wyłącznie zgodnie z instrukcjami podanymi przez odpowiedniego Klienta lub Użytkownika.

NIGDY nie ulepszenia

Wykorzystujemy te informacje, aby zrozumieć i przeanalizować trendy użytkowania i preferencje naszych Odwiedzających i Użytkowników, aby ulepszać Usługę oraz rozwijać nowe produkty, usługi, funkcje i funkcjonalności. Czy ten cel wymaga? CollectiveRay w celu przetwarzania Danych Klienta, wówczas dane będą wykorzystywane wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej.

Komunikacja 3.3

Możemy wykorzystywać adres e-mail Odwiedzającego lub Użytkownika lub inne informacje - inne niż Dane klienta - do kontaktowania się z tym Gościem lub Użytkownikiem (i) w celach administracyjnych, takich jak obsługa klienta, w celu rozwiązania kwestii naruszenia własności intelektualnej, naruszenia prawa do prywatności lub zniesławienia związanych z Dane Klienta lub Dane Osobowe zamieszczone w Usłudze lub (ii) wraz z aktualizacjami dotyczącymi promocji i wydarzeń związanych z produktami i usługami oferowanymi przez nas i przez strony trzecie, z którymi współpracujemy. Masz możliwość zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek informacji promocyjnych opisanych poniżej w sekcji „Twoje wybory”.

3.4 Pliki cookie i technologie śledzenia

Używamy automatycznie gromadzonych informacji i innych informacji gromadzonych w Serwisie za pomocą plików cookie i podobnych technologii w celu: (i) personalizacji naszej Usługi, takiej jak zapamiętanie informacji Użytkownika lub Odwiedzającego, tak aby Użytkownik lub Odwiedzający nie musieli ponownie ich wprowadzać podczas wizyta lub podczas kolejnych wizyt; (ii) dostarczania dostosowanych reklam, treści i informacji; (iii) monitorować i analizować skuteczność Usługi i działań marketingowych osób trzecich; (iv) monitorować zbiorcze wskaźniki użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i przeglądanych stron; oraz (v) śledzić Twoje zgłoszenia, przesłane materiały i status we wszelkich promocjach lub innych działaniach w Usłudze. Możesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedzając stronę https://www.allaboutcookies.org.

3.5 Analytics

Używamy Google Analytics do mierzenia i oceny dostępu i ruchu w obszarze publicznym Witryny, a także do tworzenia raportów nawigacji użytkowników dla naszych administratorów Witryny. Google działa niezależnie od nas i ma własną politykę prywatności, z którą zdecydowanie zalecamy zapoznanie się. Google może wykorzystywać informacje zebrane za pośrednictwem Google Analytics do oceny aktywności Użytkowników i Odwiedzających w naszej Witrynie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Prywatność i udostępnianie danych w Google Analytics.

Podejmujemy środki w celu ochrony informacji technicznych gromadzonych podczas korzystania z Google Analytics. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozwiązania problemów technicznych, administrowania Witryną i określania preferencji odwiedzających; ale w tym przypadku dane będą w formie niemożliwej do zidentyfikowania. Nie wykorzystujemy żadnych z tych informacji do identyfikacji Gości lub Użytkowników.

4. Komu ujawniamy informacje

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce, nie będziemy celowo ujawniać Danych Osobowych lub Danych Klienta, które zbieramy lub przechowujemy w Serwisie osobom trzecim bez zgody odpowiedniego Użytkownika, Użytkownika lub Klienta. Możemy ujawniać informacje stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę, jak również w następujących okolicznościach:

4.1 Nieograniczone informacje

Wszelkie informacje, które dobrowolnie zdecydujesz się włączyć do publicznego obszaru usługi, takie jak publiczna strona profilu, będą dostępne dla każdego użytkownika lub użytkownika, który ma dostęp do tych treści.

4.2 Dostawcy usług

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy zapewniają nam usługi internetowe, tworzenie aplikacji, hosting, marketing, komunikację e-mailową, konserwację i inne usługi. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do danych osobowych lub danych klienta lub je przetwarzać w ramach świadczenia nam tych usług. Ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tych, które są niezbędne do wykonywania ich funkcji, a nasze umowy z nimi nakładają na nich obowiązek zachowania poufności takich informacji.

4.3 Informacje uniemożliwiające identyfikację osoby

Możemy udostępniać osobom trzecim informacje zbierane automatycznie, zagregowane lub w inny sposób niepozwalające na identyfikację osobową do różnych celów, w tym (i) zgodności z różnymi obowiązkami sprawozdawczymi; (ii) w celach biznesowych lub marketingowych; lub (iii) pomagać takim stronom w zrozumieniu interesów, zwyczajów i wzorców użytkowania naszych Klientów, Użytkowników i Odwiedzających dla niektórych programów, treści, usług i / lub funkcji dostępnych za pośrednictwem Usługi.

4.4 Egzekwowanie prawa, proces prawny i zgodność

Możemy ujawnić Dane Osobowe lub inne informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze w przekonaniu, że takie działanie jest konieczne w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w odpowiedzi na fikcyjnie ważny nakaz sądowy, sądowy lub inny nakaz lub nakaz sądowy, lub w inny sposób współpracować z organami ścigania lub innymi agencjami rządowymi.

Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia Danych Osobowych lub innych informacji, które naszym zdaniem, w dobrej wierze, są odpowiednie lub konieczne, aby (i) podjąć środki ostrożności przed odpowiedzialnością, (ii) chronić siebie lub innych przed oszukańczym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub działaniami , (iii) badać i bronić się przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (iv) chronić bezpieczeństwo lub integralność Usługi i wszelkich obiektów lub sprzętu używanego do udostępniania Usługi lub (v) chronić naszą własność lub inne praw, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.

4.5 Zmiana właściciela

Informacje o użytkownikach i odwiedzających, w tym Dane osobowe, mogą zostać ujawnione i w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalność, bankructwo lub zarząd komisaryczny, w którym informacje są przekazywane jednej lub kilku stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych i tylko wtedy, gdy odbiorca danych użytkownika lub gości zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności, której warunki są zasadniczo zgodne z niniejszą polityką prywatności.

Dane klienta mogą być fizycznie lub elektronicznie przekazywane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego w które informacje są przekazywane jednej lub kilku stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych, wyłącznie w celu kontynuowania działania Usługi i tylko wtedy, gdy odbiorca danych klienta zobowiązuje się do przestrzegania Polityki prywatności, która ma warunki zasadniczo zgodne z niniejszym Polityka prywatności.

5. Twoje wybory

5.1 Dostęp, korekta, usuwanie

Szanujemy Twoje prawa do prywatności i zapewniamy Ci rozsądny dostęp do Danych Osobowych, które mogłeś podać podczas korzystania z Usług. Jeśli chcesz uzyskać dostęp lub zmienić jakiekolwiek inne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, lub zażądać, abyśmy usunęli lub przekazali jakiekolwiek informacje o Tobie, które uzyskaliśmy z usługi zintegrowanej, możesz skontaktować się z nami zgodnie z opisem w sekcji „Jak się skontaktować Nas ”. Na Twoje żądanie będziemy mieć wszelkie odniesienia do Ciebie usunięte lub zablokowane w naszej bazie danych.

Użytkownik może aktualizować, poprawiać lub usuwać informacje i preferencje dotyczące swojego profilu w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do strony ustawień profilu w Usłudze. Należy pamiętać, że chociaż wszelkie wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w aktywnych bazach danych użytkowników natychmiast lub w rozsądnym czasie, możemy zachować wszystkie przesłane przez Ciebie informacje do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, wypełniania zobowiązań prawnych lub jeśli w inny sposób zasadnie uważamy, że mamy do tego uzasadniony powód.

Możesz odmówić udostępnienia nam pewnych danych osobowych, w takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych funkcji i funkcjonalności Usługi.

W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych powodów, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności przyznane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych zostało naruszone, prosimy o kontakt CollectiveRayInspektora Ochrony Danych w dpo @collectiveray. Com. Masz również prawo do wniesienia skargi do organów ochrony danych.

Przepis ten nie ma zastosowania do Danych Osobowych, które są częścią Danych Klienta. W takim przypadku zarządzanie Danymi Klienta podlega własnej Polityce Prywatności Klienta, a wszelkie prośby o dostęp, poprawienie lub usunięcie należy kierować do Klienta odpowiedzialnego za przesyłanie i przechowywanie takich danych w Usłudze.

5.2 Informacje nawigacyjne

Możesz zrezygnować z gromadzenia informacji nawigacyjnych o Twojej wizycie w Witrynie przez Google Analytics za pomocą Funkcja rezygnacji z Google Analytics.

5.3 Rezygnacja z komunikacji komercyjnej

Jeśli otrzymujesz od nas wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

Użytkownicy mogą przeglądać i modyfikować ustawienia związane z charakterem i częstotliwością otrzymywanych od nas komunikatów promocyjnych, korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” u dołu wysyłanych przez nas wiadomości e-mail.

Należy pamiętać, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail lub w inny sposób zmodyfikujesz charakter lub częstotliwość otrzymywanych od nas komunikatów promocyjnych, przetworzenie Twojego żądania może zająć nam do dziesięciu (10) dni roboczych. Dodatkowo, nawet po rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości handlowych, nadal będziesz otrzymywać od nas wiadomości administracyjne dotyczące Usługi.

CollectiveRay nie ma bezpośrednich relacji z klientami Klienta lub osobami trzecimi, których Dane Osobowe może przetwarzać w imieniu Klienta. Osoba, która chce uzyskać dostęp lub chce poprawić, zmienić, usunąć niedokładne dane lub wycofać zgodę na dalszy kontakt, powinna skierować swoje zapytanie do Klienta lub Użytkownika, z którym ma bezpośredni kontakt. Jeśli Klient zażąda CollectiveRay w celu usunięcia danych odpowiemy na jego żądanie w ciągu trzydziestu (30) dni. Usuniemy, zmienimy lub zablokujemy dostęp do wszelkich danych osobowych, które przechowujemy, tylko wtedy, gdy otrzymamy pisemny wniosek o to od Klienta, który jest odpowiedzialny za takie Dane osobowe, nieless mamy prawo do zatrzymania takich Danych Osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zachowania kopii takich danych do celów archiwalnych lub obrony naszych praw w postępowaniu sądowym. Wszelkie takie prośby dotyczące Danych Klienta należy kierować w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować” i zawierać wystarczające informacje, aby: CollectiveRay w celu identyfikacji Klienta lub jego klienta lub strony trzeciej oraz informacji do usunięcia lub zmiany.

6. Usługi osób trzecich

Usługa może zawierać funkcje lub łącza do witryn internetowych i usług świadczonych przez osoby trzecie. Wszelkie informacje, które podajesz w witrynach lub usługach stron trzecich, są przekazywane bezpośrednio operatorom takich usług i podlegają, jeśli takie istnieją, politykom tych operatorów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli dostęp do nich jest możliwy za pośrednictwem Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa oraz zasady witryn lub usług stron trzecich, do których łącza lub dostęp do nich są zapewniane za pośrednictwem Usługi. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.

7. Tarcza Prywatności

CollectiveRay przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.  

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, CollectiveRay zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Osoby z UE, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Tarczy Prywatności, powinny się najpierw skontaktować CollectiveRayInspektora Ochrony Danych w dpo @collectiveray.com.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej Tarczy Prywatności pod adresem https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, możesz powołać się na wiążący arbitraż po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów.

CollectiveRay przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszelkich dalszych transferów danych osobowych z UE, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalszy transfer.

8. Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego w zakresie zabronionym przez prawo stanu Kalifornia. Jeśli nasze praktyki ulegną zmianie, zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem i dostosujemy tę politykę, aby to odzwierciedlić.

9. Reklama oparta na zainteresowaniach

Reklama oparta na zainteresowaniach to zbieranie danych z różnych źródeł i na różnych platformach w celu przewidzenia preferencji lub zainteresowań danej osoby oraz dostarczenia tej osobie lub jej komputerowi, smartfonowi lub tabletowi reklam opartych na jej założeniu. preferencje lub zainteresowania wynikające z gromadzenia danych dotyczących tej osoby lub innych osób, które mogą mieć podobny profil lub podobne zainteresowania.

Współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi, próbując zrozumieć profile osób, które najprawdopodobniej będą zainteresowane CollectiveRay produktów lub usług, abyśmy mogli wysyłać im promocyjne wiadomości e-mail lub wyświetlać im nasze reklamy w witrynach i aplikacjach mobilnych innych podmiotów.

Te strony trzecie obejmują: (a) sieci reklamowe, które zbierają informacje o zainteresowaniach osoby, gdy ta osoba wyświetla jedną z jej reklam lub wchodzi z nią w interakcję; (2) partnerzy atrybucji, którzy mierzą skuteczność niektórych reklam; oraz (3) partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje, gdy osoba przegląda lub wchodzi w interakcję z jedną z jej reklam.

We współpracy z tymi stronami trzecimi zbieramy informacje o naszych klientach, potencjalnych klientach i innych osobach na przestrzeni czasu i na różnych platformach, kiedy korzystają z tych platform lub wchodzą z nimi w interakcję. Osoby fizyczne mogą przesyłać informacje bezpośrednio w naszych Witrynach lub na platformach prowadzonych przez osoby trzecie lub wchodząc w interakcję z nami, naszymi reklamami lub wiadomościami e-mail, które otrzymują od nas lub od osób trzecich. Możemy korzystać ze specjalnych narzędzi, które są powszechnie używane w tym celu, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, tagi, identyfikatory reklam mobilnych, pliki cookie flash i podobne technologie. Możemy mieć dostęp do baz danych zawierających informacje gromadzone przez naszych partnerów biznesowych.

Informacje, które zbieramy my lub strona trzecia, pozwalają nam dowiedzieć się, jakich zakupów dokonała osoba, jakie reklamy lub treści widzi dana osoba, które reklamy lub linki dana osoba klika oraz jakie inne działania podejmuje ta osoba na naszych Stronach lub w odpowiedzi na nasze e-maile lub podczas odwiedzania lub korzystania z platform stron trzecich.

My lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, wykorzystujemy informacje zebrane w sposób opisany powyżej, aby zrozumieć różne działania i zachowania naszych klientów, odwiedzających Witrynę i innych osób. My lub te strony trzecie robimy to z wielu powodów, w tym: aby rozpoznać nowych lub przeszłych gości na naszych Witrynach; prezentować bardziej spersonalizowane treści; aby dostarczać bardziej przydatne i trafniejsze reklamy - na przykład, jeśli wiemy, jakie reklamy są Ci wyświetlane, możemy starać się nie wyświetlać Ci tych samych wielokrotnie; identyfikowanie odwiedzających na różnych urządzeniach, kanałach sprzedaży, witrynach i witrynach stron trzecich lub wyświetlanie lub wysyłanie spersonalizowanych lub ukierunkowanych reklam i innych niestandardowych treści, które są bardziej skoncentrowane na postrzeganym zainteresowaniu danej osoby produktami lub usługami podobnymi do tych, które oferujemy.

Nasze reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane w wiadomościach e-mail lub na platformach stron trzecich. Możemy wyświetlać te reklamy dotyczące naszych produktów lub usług lub wysyłać komunikaty handlowe bezpośrednio do siebie lub za pośrednictwem tych osób trzecich.

Odwiedzający mogą zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach przez sieci reklamowe, które mogą być im dostarczane na naszej platformie i innych witrynach internetowych, odwiedzając następujące witryny: https://www.aboutads.info/consumersOraz https://www.networkadvertising.org. Funkcje te wykluczą gościa z wielu - ale nie ze wszystkich - działań reklamowych opartych na zainteresowaniach, w które angażujemy się my lub strony trzecie.

10. Nie śledź zasad

Prawo stanu Kalifornia wymaga, aby operatorzy witryn internetowych i usług online ujawniali, w jaki sposób reagują na sygnał Do Not Track. Niektóre przeglądarki mają wbudowaną funkcję „Do Not Track”. Większość z tych funkcji, gdy są włączone, wysyła sygnał lub preferencje do witryny internetowej lub usługi online, którą odwiedza użytkownik, wskazując, że użytkownik nie chce być śledzony. Ponieważ nie ma jeszcze powszechnego zrozumienia, jak interpretować sygnały Do Not Track, obecnie nie odpowiadamy na sygnał Do Not Track. Kontynuujemy współpracę z branżą internetową, aby zdefiniować wspólne rozumienie sposobu postępowania z sygnałami Do Not Track.

W międzyczasie możesz zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach z sieci reklamowych, które mogą być wyświetlane na naszej platformie i innych witrynach internetowych, odwiedzając następujące witryny. Jeśli chcesz zrezygnować z tej internetowej reklamy behawioralnej, odwiedź następujące witryny: https://www.aboutads.info/consumers i https://www.networkadvertising.org.

Spowoduje to rezygnację z wielu - ale nie wszystkich - działań reklamowych opartych na zainteresowaniach, w które angażujemy się my lub strony trzecie. Wybory, których dokonujesz, mogą zależeć od przeglądarki i urządzenia. Jeśli usuniesz pliki cookie lub użyjesz innej przeglądarki lub innego komputera lub urządzenia, może być konieczne zaktualizowanie opcji rezygnacji. Inne Witryny stron trzecich zapewniają odwiedzającym możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach w swoich Witrynach, które należy kontrolować za pomocą ustawień w tej Witrynie. Na przykład, aby zrezygnować z wykorzystywania przez Google Twojego zachowania online do celów reklamowych, odwiedź stronę Ustawienia reklam Google.

11. Pliki cookie stron trzecich

Prawo stanu Kalifornia wymaga, aby operatorzy witryn internetowych i usług online ujawniali, czy inne osoby trzecie mogą gromadzić dane osobowe dotyczące działań osób fizycznych w ich witrynach lub usługach. Zezwalamy stronom trzecim, z którymi zawarliśmy oddzielną umowę, na używanie plików cookie i innych technologii do zbierania informacji o korzystaniu z Witryny. Te strony trzecie obejmują (1) partnerów biznesowych, którzy zbierają informacje, gdy przeglądasz lub wchodzisz w interakcję z jedną z ich reklam w Witrynie; oraz (2) sieci reklamowe, które zbierają informacje o Twoich zainteresowaniach, gdy przeglądasz lub wchodzisz w interakcję z jedną z ich reklam.

Informacje zebrane przez te strony trzecie służą do przewidywania twoich zainteresowań lub preferencji, aby mogły wyświetlać reklamy lub materiały promocyjne w tej Witrynie i na innych witrynach w Internecie, dostosowanych do twoich widocznych zainteresowań.

Partnerzy biznesowi i sieci reklamowe, które obsługują reklamy oparte na zainteresowaniach w Usługach, mają ograniczony dostęp do niewielkiej ilości informacji o Twoim profilu i Twoim urządzeniu, które są niezbędne do wyświetlania Ci reklam dostosowanych do Twoich widocznych zainteresowań. Jest możliwe, że mogą ponownie wykorzystać tę niewielką ilość informacji w innych witrynach lub usługach.

Nie udostępniamy tym stronom trzecim żadnych informacji, które mogłyby Cię łatwo zidentyfikować (takich jak adres e-mail); jednakże te strony trzecie mogą mieć dostęp do informacji o Twoim urządzeniu (takich jak adres IP lub MAC). Nie mamy dostępu ani kontroli nad technologiami, których te strony trzecie mogą używać do zbierania informacji o twoich zainteresowaniach, a praktyki informacyjne tych stron trzecich nie są objęte niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Poza tym, co zostało omówione w tym dokumencie, nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami trzecimi.

11.1 W witrynie używane są następujące typy plików cookie:
  • absolutnie niezbędne / niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone. Te pliki cookie nie zbierają informacji identyfikujących gościa.
  • wydajnościowe pliki cookie - te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji identyfikujących gościa. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Służy wyłącznie do ulepszania działania witryny internetowej.
  • funkcjonalne pliki cookie - te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład witryna internetowa może być w stanie udostępniać lokalne prognozy pogody lub informacje o ruchu drogowym, przechowując w pliku cookie region, w którym aktualnie się znajdujesz. Te pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania zmian wprowadzonych w rozmiarze tekstu, czcionkach i innych częściach stron internetowych, które można dostosować. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które prosiłeś, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania innych witryn internetowych.
  • Reklamowe pliki cookie ukierunkowane behawioralnie - te pliki cookie służą do dostarczania reklam bardziej dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań.Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Zwykle są umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Dość często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

12. Małoletni i prywatność dzieci

Ochrona prywatności małych dzieci jest szczególnie ważna. Nasza Usługa nie jest skierowana do dzieci poniżej 18 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia bez uzyskania zgody rodziców. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie korzystaj z Usługi ani nie uzyskuj do niej dostępu w żadnym momencie ani w żaden sposób. Jeżeli dowiemy się, że Dane Osobowe zostały zebrane w Serwisie od osób poniżej 18 roku życia i bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i odkryjesz, że Twoje dziecko poniżej 18 roku życia uzyskało Konto w Usłudze, możesz nas o tym powiadomić pod adresem dpo @collectiveray.com i zażądać, abyśmy usunęli Dane osobowe tego dziecka z naszych systemów.

Usługa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby niepełnoletnie i nie jest przeznaczona do publikowania treści w celu udostępnienia jej publicznie lub znajomym. W zakresie, w jakim osoba niepełnoletnia zamieściła takie treści w Serwisie, ma ona prawo do usunięcia lub usunięcia tych treści za pomocą opcji usunięcia lub usunięcia opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się z nami, jak wskazano w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Należy pamiętać, że chociaż oferujemy tę możliwość usuwania, usunięcie treści może nie zapewnić całkowitego lub kompleksowego usunięcia tych treści lub informacji.

13. Ochrona danych

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam informacje, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem i inne mechanizmy kontroli dostępu i uwierzytelniania. Używamy technologii SSL do szyfrowania danych podczas transmisji przez publiczny Internet, a także stosujemy zabezpieczenia warstwy aplikacji w celu dalszej anonimizacji danych osobowych.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz lub przechowujesz w Usłudze, a robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami zgodnie z opisem w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, poinformujemy Cię oraz władze o wystąpieniu naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

14. Zatrzymywanie danych

Przechowujemy Dane Osobowe zebrane od Użytkownika tylko tak długo, jak konto Użytkownika jest aktywne lub w inny sposób przez ograniczony czas, o ile potrzebujemy ich do realizacji celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy, nieless inaczej wymagane przez prawo. Będziemy przechowywać i wykorzystywać informacje, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów w następujący sposób:

  • zawartość zamkniętych rachunków jest usuwana w ciągu 24 miesięcy od daty zamknięcia;
  • kopie zapasowe są przechowywane przez 12 miesięcy;
  • informacje rozliczeniowe są przechowywane przez okres 7 lat od ich przekazania do CollectiveRay zgodnie z przepisami rachunkowo-podatkowymi
  • informacje o obrocie prawnym pomiędzy Klientem a CollectiveRay są przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do CollectiveRay zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia wyznaczonym dla roszczeń cywilnych

15. Ustawienia

Chociaż możemy zezwolić na dostosowanie ustawień prywatności w celu ograniczenia dostępu do niektórych danych osobowych, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione. Nie odpowiadamy za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa w Usłudze. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników, którym możesz udostępnić swoje informacje. Ponadto, nawet po usunięciu informacji opublikowanych w Usłudze, usługi pamięci podręcznej i archiwizacji mogły zapisać te informacje, a inni użytkownicy lub osoby trzecie mogły skopiować lub przechowywać informacje dostępne w Usłudze. Nie możemy i nie gwarantujemy, że informacje, które publikujesz lub przesyłasz do Usługi, nie będą przeglądane przez osoby nieuprawnione.

16. Transfer danych

Możemy przesyłać, przetwarzać i przechowywać Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem Usług, w scentralizowanych bazach danych oraz u dostawców usług zlokalizowanych w USA. Stany Zjednoczone mogą nie mieć takich samych ram ochrony danych jak kraj, z którego możesz korzystać z Usług. Kiedy przekazujemy dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, będziemy je chronić zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Usługa jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Szacunekless bazy danych hostowanej w Stanach Zjednoczonych, jeśli zdecydujesz się korzystać z Usługi z Unii Europejskiej lub innych regionów świata, w których obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych, które mogą różnić się od prawa USA, pamiętaj, że możesz przenieść swoje Dane Klienta i Dane Osobowe poza tymi regionami do Stanów Zjednoczonych w celu przechowywania i przetwarzania przez naszych usługodawców wymienionych w CollectiveRay Warunki usługi. Będziemy przestrzegać wymogów RODO, zapewniając odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych z Europy do USA. Możemy również przekazywać Twoje dane do USA, EOG lub innych krajów lub regionów uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych. dane w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych, realizacją Twoich próśb oraz obsługą Serwisu.

17. Administrator danych i podmiot przetwarzający dane

CollectiveRay nie jest właścicielem, nie kontroluje ani nie kieruje wykorzystaniem jakichkolwiek Danych Klienta przechowywanych lub przetwarzanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Usługi. Tylko Klient lub Użytkownicy są uprawnieni do dostępu, pobierania i kierowania wykorzystaniem takich Danych Klienta. CollectiveRay jest w dużej mierze nieświadomy tego, jakie Dane Klienta są faktycznie przechowywane lub udostępniane przez Klienta lub Użytkownika w Usłudze i nie uzyskuje bezpośredniego dostępu do takich Danych Klienta, z wyjątkiem przypadków upoważnionych przez Klienta lub niezbędnych do świadczenia Usług Klientowi i jego Użytkownikom.

Bo CollectiveRay nie zbiera ani nie określa wykorzystania jakichkolwiek Danych Osobowych zawartych w Danych Klienta oraz ponieważ nie określa celów, dla których takie Dane Osobowe są gromadzone, sposobów gromadzenia takich Danych Osobowych ani sposobu wykorzystania takich Danych Osobowych, CollectiveRay nie działa jako administrator danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679, dalej „RODO”) i nie ma związanych z tym obowiązków wynikających z RODO. CollectiveRay należy traktować wyłącznie jako podmiot przetwarzający w imieniu swoich Klientów i Użytkowników w odniesieniu do wszelkich Danych Klienta zawierających Dane Osobowe, które podlegają wymogom RODO. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności, CollectiveRay nie powoduje samodzielnego przekazywania lub udostępniania w inny sposób osobom trzecim Danych Klienta zawierających Dane Osobowe, które są przechowywane w związku z Usługami, z wyjątkiem podwykonawców będących osobami trzecimi, którzy mogą przetwarzać takie dane w imieniu CollectiveRay w połączeniu z CollectiveRayświadczenie Usług na rzecz Klientów. Takie działania są wykonywane lub autoryzowane wyłącznie przez właściwego Klienta lub Użytkownika.

Klient lub Użytkownik jest administratorem danych zgodnie z Rozporządzeniem dla wszelkich Danych Klienta zawierających Dane Osobowe, co oznacza, że ​​osoba ta kontroluje sposób gromadzenia i wykorzystywania takich Danych Osobowych, a także określa cele i sposoby przetwarzania takich Danych Osobowych. Dane.

CollectiveRay nie ponosi odpowiedzialności za treść Danych Osobowych zawartych w Danych Klienta lub innych informacjach przechowywanych na swoich serwerach (lub serwerach swoich podwykonawców) według uznania Klienta lub Użytkownika ani nie CollectiveRay odpowiada za sposób, w jaki Klient lub Użytkownik zbiera, obsługuje ujawnienie, rozpowszechnia lub w inny sposób przetwarza takie informacje.

18. Zmiany i aktualizacje niniejszej Polityki

Prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony, aby być świadomym wszelkich zmian w niniejszej Polityce, które możemy od czasu do czasu aktualizować. Jeśli zmodyfikujemy Politykę, udostępnimy ją za pośrednictwem Usługi i wskażemy datę ostatniej zmiany oraz będziemy przestrzegać obowiązującego prawa. Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmienionej Polityki oznacza, że ​​przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na aktualną wersję Polityki.

19. Jak się z nami skontaktować

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki, Twoich Danych Osobowych, naszych praktyk w zakresie wykorzystywania i ujawniania informacji lub Twoich decyzji dotyczących zgody, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo @collectiveray. Com. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące niniejszej Polityki lub Twoich Danych Osobowych, możesz się skontaktować CollectiveRaye-mailem do inspektora ochrony danych pod adresem dpo @collectiveray. Com.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pomocą dostępnego Formularza kontaktowego.

 


Ostatnio edytowano 2018 pod kątem zgodności z RODO

O autorze
Dawid Attar
David pracuje w branży internetowej i cyfrowej od 21 lat. Ma ogromne doświadczenie w branży oprogramowania i projektowania stron internetowych, wykorzystując WordPress, Joomla i nisze je otaczające. Współpracował z agencjami rozwoju oprogramowania, międzynarodowymi firmami zajmującymi się oprogramowaniem, lokalnymi agencjami marketingowymi, a obecnie jest dyrektorem ds. operacji marketingowych w Aphex Media – agencji SEO. Jako konsultant cyfrowy koncentruje się na pomaganiu firmom w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej dzięki połączeniu ich strony internetowej i dostępnych obecnie platform cyfrowych. Połączenie wiedzy technologicznej z dużym zmysłem biznesowym zapewnia jego pismom przewagę konkurencyjną.

Jeszcze jedna rzecz... Czy wiesz, że osoby, które udostępniają przydatne rzeczy, takie jak ten post, również wyglądają NIESAMOWITE? ;-)
Proszę zostaw użyteczny skomentuj swoje przemyślenia, a następnie udostępnij to na swoich grupach na Facebooku, które uznają to za przydatne i wspólnie zbierzmy korzyści. Dziękuję za udostępnienie i bycie miłym!

Ujawnienie: Ta strona może zawierać linki do zewnętrznych witryn produktów, które kochamy i gorąco polecamy. Jeśli kupisz sugerowane przez nas produkty, możemy otrzymać opłatę za polecenie. Takie opłaty nie wpływają na nasze rekomendacje i nie przyjmujemy płatności za pozytywne recenzje.

Autorzy promowani w:  Inc Czasopismo Logo .   Logo Sitepoint   Logo CSS Tricks    logo webdesignerdepot   Logo WPMU DEV   i wiele więcej ...