CollectiveRaysekretesspolicy - Hur vi använder dina uppgifter

 

CollectiveRay.com - Sekretesspolicy

Välkommen och tack för ditt intresse CollectiveRay ( 'CollectiveRay”,” Vi ”eller” oss ”), vår webbplats på https: // www.collectiveray.com ("Webbplatsen") och alla relaterade webbplatser, mjukvaruapplikationer, mjukvara som en tjänst, mobilapplikationer (inklusive surfplattor) och andra tjänster som tillhandahålls av oss och på vilka en länk till denna sekretesspolicy visas, och all annan kommunikation med individer dock från skriftliga eller muntliga medel, som t.ex e-post eller telefon (tillsammans med webbplatsen, vår "tjänst").

Denna sekretesspolicy (”Policy”) beskriver informationen som vi samlar in på eller genom tjänsten, hur vi använder och avslöjar sådan information och de steg vi vidtar för att skydda sådan information. Genom att besöka webbplatsen eller genom att köpa eller använda tjänsten accepterar du de sekretessrutiner som beskrivs i denna policy.

Denna policy ingår i, och är föremål för CollectiveRay Användarvillkor. Begrepp med stora bokstäver som används men inte definieras i denna policy har den innebörd som ges dem i CollectiveRay Användarvillkor.

Definitioner

"Klient" betyder en kund eller registrerad användare av CollectiveRay webbsajt.

"Klientdata" Personuppgifter, rapporter, adresser och andra filer, mappar eller dokument i elektronisk form som en Användare av Tjänsten lagrar inom Tjänsten.

"Personlig information" betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"Allmän plats" betyder området för webbplatsen som kan nås av användare och besökare utan att behöva logga in.

"Begränsat område" betyder området för webbplatsen som endast kan nås av användare och där åtkomst kräver inloggning.

"Användare" betyder en anställd, agent eller representant för en Kund, som huvudsakligen använder de begränsade områdena på webbplatsen för att få tillgång till tjänsten i sådan egenskap.

"Besökare" betyder en annan person än en användare, som använder det offentliga området men inte har tillgång till webbplatsens eller tjänstens begränsade områden.

2. Den information vi samlar in om tjänsten:

Vi samlar in olika typer av information från eller genom tjänsten. De rättsliga grunderna för CollectiveRaybehandling av personuppgifter är i första hand att behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten i enlighet med CollectiveRayAnvändarvillkor och att behandlingen utförs i CollectiveRaylegitima intressen, som förklaras närmare i avsnittet ”Hur vi använder den information vi samlar in” i denna policy. Vi kan också behandla data efter ditt samtycke och be om det vid behov.

2.1 Användarinformation. När du använder tjänsten, som användare eller som besökare, kan du tillhandahålla, och vi kan samla in personuppgifter. Exempel på personuppgifter inkluderar namn, e-postadress, postadress, mobilnummer och annan information vid behov. Personuppgifter inkluderar också annan information, till exempel geografiskt område eller preferenser, när sådan information är kopplad till information som identifierar en viss individ. Du kan förse oss med personuppgifter på olika sätt i tjänsten. När du till exempel registrerar dig för ett konto använder du tjänsten, lägger upp klientdata, interagerar med andra användare av tjänsten via kommunikations- eller meddelandefunktioner eller skickar oss kundserviceförfrågningar.

2.2 Information som samlas in av kunder. En klient eller användare kan lagra eller ladda upp till tjänstens klientdata. CollectiveRay har inget direkt förhållande till de personer vars personuppgifter de är värd som en del av kunddata. Varje kund är ansvarig för att meddela sina kunder och tredje personer om syftet för vilket kunden samlar in sina personuppgifter och hur dessa personuppgifter behandlas i eller genom tjänsten som en del av kunddata.

2.3 Information automatiskt samlad. När en användare eller besökare använder tjänsten kan vi automatiskt spela in viss information från användarens eller besökarens enhet med hjälp av olika typer av teknik, inklusive kakor, "rensa gif" eller "webbfyrar". Denna "automatiskt samlade" information kan inkludera IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsare och / eller enhetstyp, webbsidor eller webbplatser som besöktes strax före eller strax efter att du använt Tjänsten, sidorna eller annat innehåll som användaren eller besökaren visar eller interagerar med Tjänsten och datum och tider för besöket, åtkomst eller användning av Tjänsten. Vi kan också använda dessa tekniker för att samla in information om en besökares eller användarens interaktion med e-postmeddelanden, till exempel om besökaren eller användaren öppnar, klickar på eller vidarebefordrar ett meddelande. Denna information samlas in från alla användare och besökare.

2.4 Integrerade tjänster. Du kan få möjlighet att komma åt eller registrera dig för tjänsten genom att använda ditt användarnamn och lösenord för vissa tjänster som tillhandahålls av tredje part (var och en, en "integrerad tjänst"), till exempel genom att använda ditt Google-konto, eller annars har du möjlighet att auktorisera en integrerad tjänst att tillhandahålla personuppgifter eller annan information till oss. Genom att ge oss tillstånd att ansluta till en integrerad tjänst, ger du oss tillstånd att komma åt och lagra ditt namn, e-postadress (er), födelsedatum, kön, aktuell stad, profilbilds-URL och annan information som den integrerade tjänsten gör tillgänglig för oss , och att använda och avslöja det i enlighet med denna policy. Du bör kontrollera dina sekretessinställningar på varje integrerad tjänst för att förstå vilken information integrerad tjänst gör oss tillgänglig och göra ändringar efter behov. Vänligen granska varje integrerad tjänsts användarvillkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder deras tjänster och ansluter till vår tjänst.

2.5 Information från andra källor. Vi kan få information, inklusive personuppgifter, från tredje part och andra källor än tjänsten, såsom våra partners, annonsörer, kreditvärderingsinstitut och integrerade tjänster. Om vi ​​kombinerar eller associerar information från andra källor med personuppgifter som vi samlar in genom tjänsten, kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personlig information i enlighet med denna policy.

3. Hur vi använder informationen vi samlar in

Vi använder informationen som vi samlar in på olika sätt för att tillhandahålla tjänsten och driva vår verksamhet, inklusive följande:

3.1 Verksamhet

Vi använder informationen - annan än Client Data - för att driva, underhålla, förbättra och tillhandahålla alla funktioner i Tjänsten, tillhandahålla de tjänster och information du begär, att svara på kommentarer och frågor och att ge support till användare av Tjänsten. Vi behandlar klientdata uteslutande i enlighet med anvisningarna från den aktuella klienten eller användaren.

ALDRIG förbättringar

Vi använder informationen för att förstå och analysera användningstrender och preferenser för våra besökare och användare, för att förbättra tjänsten och för att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktioner. Om detta syfte kräver CollectiveRay för att behandla klientdata, då används uppgifterna endast i anonymiserad eller aggregerad form.

3.3 Communications

Vi kan använda en besökares eller användares e-postadress eller annan information - annan än klientdata - för att kontakta den besökaren eller användaren (i) för administrativa ändamål som kundtjänst, för att ta itu med intrång i immateriella rättigheter, kränkningar av privatlivet eller ärekränkande frågor relaterade till Kunddata eller personuppgifter som publiceras på tjänsten eller (ii) med uppdateringar om kampanjer och evenemang, relaterade till produkter och tjänster som erbjuds av oss och av tredje parter vi arbetar med. Du har möjlighet att välja bort reklamkommunikation som beskrivs nedan under "Dina val".

3.4 Kakor och spårningstekniker

Vi använder automatiskt insamlad information och annan information som samlats in på tjänsten genom kakor och liknande tekniker för att: (i) personifiera vår tjänst, till exempel att komma ihåg en användares eller besökares information så att användaren eller besökaren inte kommer att behöva ange den igen under en besök eller vid efterföljande besök; (ii) tillhandahålla skräddarsydda annonser, innehåll och information; (iii) övervaka och analysera effektiviteten av tjänster och marknadsföringsaktiviteter från tredje part; (iv) övervaka samlade mätvärden för webbplatsanvändning såsom totalt antal besökare och visade sidor; och (v) spåra dina bidrag, bidrag och status i eventuella kampanjer eller andra aktiviteter på tjänsten. Du kan få mer information om cookies genom att besöka https://www.allaboutcookies.org.

3.5 Analys

Vi använder Google Analytics för att mäta och utvärdera åtkomst till och trafik på webbplatsens offentliga område och skapa användarnavigeringsrapporter för våra webbplatsadministratörer. Google verkar oberoende av oss och har sin egen integritetspolicy, som vi starkt rekommenderar att du granskar. Google kan använda informationen som samlas in via Google Analytics för att utvärdera användarnas och besökarnas aktivitet på vår webbplats. För mer information, se Google Analytics sekretess och datadelning.

Vi vidtar åtgärder för att skydda den tekniska information som samlas in genom vår användning av Google Analytics. Den insamlade informationen kommer endast att användas på ett behov av kunskap för att lösa tekniska problem, administrera webbplatsen och identifiera besökars preferenser men i detta fall kommer uppgifterna att vara i icke-identifierbar form. Vi använder inte någon av denna information för att identifiera besökare eller användare.

4. Till vem vi lämnar ut information

Med undantag för vad som beskrivs i denna policy kommer vi inte avsiktligt att avslöja de personuppgifter eller klientdata som vi samlar in eller lagrar på Tjänsten till tredje part utan samtycke från tillämplig besökare, användare eller klient. Vi kan avslöja information till tredje part om du samtycker till oss så, såväl som under följande omständigheter:

4.1 Obegränsad information

All information som du frivilligt väljer att inkludera i ett allmänt område av tjänsten, till exempel en offentlig profilsida, kommer att vara tillgänglig för alla besökare eller användare som har tillgång till det innehållet.

4.2 Tjänsteleverantörer

Vi arbetar med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller webbplats-, applikationsutveckling, webbhotell, marknadsföring, e-postkommunikation, underhåll och andra tjänster åt oss. Dessa tredje parter kan ha tillgång till eller behandla personuppgifter eller klientdata som en del av att tillhandahålla dessa tjänster för oss. Vi begränsar informationen som tillhandahålls dessa tjänsteleverantörer till den som rimligen är nödvändig för att de ska kunna utföra sina funktioner, och våra avtal med dem kräver att de behandlar sådan information konfidentiellt.

4.3 Ej personligt identifierbar information

Vi kan göra vissa insamlade, aggregerade eller annars icke personligt identifierbara uppgifter tillgängliga för tredje part för olika ändamål, inklusive (i) överensstämmelse med olika rapporteringsskyldigheter, ii) för affärs- eller marknadsföringsändamål eller (iii) att hjälpa sådana parter att förstå våra kunders, användares och besökares intressen, vanor och användningsmönster för vissa program, innehåll, tjänster och / eller funktionalitet som är tillgängliga via tjänsten.

4.4 Rättsvårdande, rättslig process och efterlevnad

Vi kan lämna ut personuppgifter eller annan information om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, som svar på en ansiktsgiltig domstolsbeslut, rättslig eller annan statlig stämning eller beslut, eller på annat sätt samarbeta med brottsbekämpning eller andra statliga myndigheter.

Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut personuppgifter eller annan information som vi tror i god tro är lämplig eller nödvändig för att (i) vidta försiktighetsåtgärder mot ansvar, (ii) skydda oss själva eller andra från bedrägliga, kränkande eller olagliga användningar eller aktiviteter , (iii) utreda och försvara oss mot krav från tredje part eller anklagelser, (iv) skydda säkerheten eller integriteten för tjänsten och alla faciliteter eller utrustning som används för att göra tjänsten tillgänglig, eller (v) skydda vår egendom eller annan laglig rättigheter, genomdriva våra kontrakt eller skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

4.5 Ägarbyte

Information om användare och besökare, inklusive personuppgifter, kan avslöjas och på annat sätt överföras till en förvärvar, efterträdare eller mottagare som en del av fusion, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av tillgångar eller liknande transaktioner, samt i händelse av en insolvens, konkurs eller mottagande där information överförs till en eller flera tredje parter som en av våra affärstillgångar och endast om mottagaren av användar- eller besökardata förbinder sig till en sekretesspolicy som har villkor som väsentligen överensstämmer med denna integritetspolicy.

Kunddata kan överföras fysiskt eller elektroniskt till en förvärvar, eller efterträdare eller mottagare som en del av fusion, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av tillgångar eller liknande transaktioner, samt i händelse av insolvens, konkurs eller mottagande i vilken information överförs till en eller flera tredje parter som en av våra affärstillgångar, för det enda syftet att fortsätta driften av tjänsten, och endast om mottagaren av kunddata förbinder sig till en sekretesspolicy som har villkor som väsentligen överensstämmer med detta Integritetspolicy.

5. Dina val

5.1 Åtkomst, korrigering, radering

Vi respekterar dina integritetsrättigheter och ger dig rimlig tillgång till de personuppgifter som du kan ha tillhandahållit genom din användning av tjänsterna. Om du vill komma åt eller ändra andra personuppgifter som vi har om dig, eller begära att vi raderar eller överför all information om dig som vi har fått från en integrerad tjänst, kan du kontakta oss enligt beskrivningen i “Hur man kontaktar Oss ”avsnitt. På din begäran kommer vi att ha någon hänvisning till dig raderad eller blockerad i vår databas.

Du kan uppdatera, korrigera eller ta bort din profilinformation och dina inställningar när som helst genom att gå till sidan Profilinställningar på Tjänsten. Observera att även om alla ändringar du gör kommer att återspeglas i aktiva användardatabaser direkt eller inom en rimlig tidsperiod, kan vi behålla all information du lämnar för säkerhetskopior, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, uppfyllande av juridiska skyldigheter eller där vi annars rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra det.

Du kan vägra att dela vissa personuppgifter med oss, i vilket fall vi kanske inte kan ge dig några av funktionerna och funktionerna i tjänsten.

Du kan när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter på legitima grunder, om inte annat tillåts av tillämplig lag. Om du anser att din rätt till integritet som beviljats ​​genom tillämpliga dataskyddslagar har kränkts, vänligen kontakta CollectiveRayär dataskyddsombud på dpo @collectiveray. Com. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna.

Denna bestämmelse gäller inte personuppgifter som ingår i klientdata. I det här fallet är hanteringen av klientuppgifterna föremål för kundens egen sekretesspolicy, och varje begäran om åtkomst, korrigering eller radering bör göras till kunden som ansvarar för uppladdning och lagring av sådan information till tjänsten.

5.2 Navigationsinformation

Du kan välja bort samlingen av navigeringsinformation om ditt besök på webbplatsen av Google Analytics genom att använda Google Analytics Opt-out-funktion.

5.3 Att välja bort kommersiell kommunikation

Om du får kommersiella e-postmeddelanden från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i avsnittet "Hur du kontaktar oss".

Användare kan visa och ändra inställningar relaterade till typen och frekvensen av reklamkommunikation som de får från oss genom att öppna länken "Avsluta prenumeration" längst ner i e-postmeddelanden som vi skickar.

Tänk på att om du väljer att inte ta emot kommersiellt e-postmeddelande från oss eller på annat sätt ändrar typen eller frekvensen av reklamkommunikation du får från oss, kan det ta upp till tio (10) arbetsdagar för oss att behandla din begäran. Dessutom, även efter att du har valt att inte ta emot kommersiella meddelanden från oss, kommer du att fortsätta att ta emot administrativa meddelanden från oss angående tjänsten.

CollectiveRay har inget direkt förhållande till Kundens kunder eller tredje part vars personuppgifter den kan behandla för en Kunds räkning. En person som söker åtkomst, eller som vill korrigera, ändra, radera felaktiga uppgifter eller återkalla samtycke för ytterligare kontakt, bör rikta sin fråga till kunden eller användaren de hanterar direkt. Om kunden begär det CollectiveRay för att ta bort uppgifterna kommer vi att svara på dess begäran inom trettio (30) dagar. Vi kommer att radera, ändra eller blockera åtkomst till alla personuppgifter som vi lagrar endast om vi får en skriftlig begäran om detta från klienten som är ansvarig för sådana personuppgifter, unless vi har en laglig rätt att behålla sådana personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att behålla en kopia av sådana uppgifter för arkiveringsändamål eller att försvara våra rättigheter i tvister. Varje sådan begäran om kunddata bör hanteras enligt anvisningarna i avsnittet "Hur man kontaktar oss" och innehålla tillräcklig information för CollectiveRay att identifiera klienten eller dess kund eller tredje part och informationen att radera eller ändra.

6. Tjänster från tredje part

Tjänsten kan innehålla funktioner eller länkar till webbplatser och tjänster som tillhandahålls av tredje part. All information du tillhandahåller på webbplatser eller tjänster från tredje part tillhandahålls direkt till operatörerna av sådana tjänster och är föremål för dessa operatörers policyer, om någon, som reglerar integritet och säkerhet, även om de nås via tjänsten. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer för tredjepartswebbplatser eller tjänster till vilka länkar eller åtkomst tillhandahålls via tjänsten. Vi uppmuntrar dig att lära dig mer om tredje parts integritets- och säkerhetspolicy innan du förser dem med information.

7. Integritetsskydd

CollectiveRay överensstämmer med EU-US Privacy Shield Framework som anges av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personlig information som överförs från Europeiska unionen till USA.  

I enlighet med Privacy Shield -principerna, CollectiveRay förbinder sig att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. EU -personer med frågor eller klagomål angående vår Privacy Shield -policy bör först kontakta CollectiveRayär dataskyddsombud på dpo @collectiveray.com.

Under vissa förhållanden beskrivs mer detaljerat på Privacy Shield-webbplatsen på https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaintkan du åberopa bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

CollectiveRay ska följa Privacy Shield -principerna för alla vidarebefordran av personuppgifter från EU, inklusive bestämmelserna för vidare överföringsansvar.

8. Dina Kaliforniens integritetsrättigheter

Vi kommer inte att dela någon personlig information med tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål i den utsträckning som är förbjudet enligt Kaliforniens lag. Om vår praxis ändras kommer vi att göra det i enlighet med gällande lagar och kommer att justera denna policy för att återspegla det.

9. Intressebaserad reklam

Intressebaserad reklam är insamling av data från olika källor och över olika plattformar för att förutsäga individens preferenser eller intresse och för att leverera till den personen, eller hans / hennes dator, smarttelefon eller surfplatta, reklam baserad på hans / hennes antagna preferens eller intresse som härrör från insamlingen av data som hänför sig till den personen eller andra som kan ha en liknande profil eller liknande intressen.

Vi samarbetar med en mängd tredje parter för att försöka förstå profilerna för de personer som mest sannolikt är intresserade av CollectiveRay produkter eller tjänster så att vi kan skicka reklammeddelanden till dem eller visa våra annonser för dem på webbplatser och mobilappar för andra enheter.

Dessa tredje parter inkluderar: (a) reklamnätverk, som samlar in information om en persons intressen när den personen tittar på eller interagerar med en av deras annonser; (2) tillskrivningspartners som mäter effektiviteten hos vissa annonser; och (3) affärspartners som samlar in information när en person tittar på eller interagerar med en av sina annonser.

I samarbete med dessa tredje parter samlar vi in ​​information om våra kunder, kunder och andra individer över tid och över olika plattformar när de använder dessa plattformar eller interagerar med dem. Individer kan skicka information direkt på våra webbplatser eller på plattformar som drivs av tredje part, eller genom att interagera med oss, våra annonser eller e-postmeddelanden de får från oss eller från tredje part. Vi kan använda specialverktyg som vanligtvis används för detta ändamål, såsom cookies, fyrar, pixlar, taggar, ID för mobilannonsering, flash-cookies och liknande tekniker. Vi kan ha tillgång till databaser med information som samlas in av våra affärspartners.

Informationen som vi eller tredje part samlar in gör det möjligt för oss att lära oss vilka köp personen gjort, vilka annonser eller vilket innehåll personen ser, på vilka annonser eller länkar personen klickar och andra åtgärder som personen gör på våra webbplatser, eller som svar på vår e-post, eller när du besöker eller använder tredjepartsplattformar.

Vi eller de tredje parter som vi arbetar med använder informationen som samlas in enligt beskrivningen ovan för att förstå de olika aktiviteterna och beteenden hos våra kunder, webbplatsbesökare och andra. Vi eller dessa tredje parter gör detta av många anledningar, inklusive: för att känna igen nya eller tidigare besökare på våra webbplatser; att presentera mer personligt innehåll; för att tillhandahålla mer användbara och relevanta annonser - om vi till exempel vet vilka annonser du visas kan vi försöka att inte visa samma upprepade gånger; för att identifiera besökare över enheter, försäljningskanaler, tredjepartswebbplatser och webbplatser, eller för att visa eller skicka personliga eller riktade annonser och annat anpassat innehåll som är mer fokuserat på en persons upplevda intresse för produkter eller tjänster som liknar de som vi erbjuder.

Våra intressebaserade annonser kan visas i e-post eller på tredjepartsplattformar. Vi kan visa dessa annonser om våra produkter eller tjänster eller skicka kommersiell kommunikation direkt själva eller genom dessa tredje parter.

Besökare kan välja bort att ta emot intressebaserad reklam från reklamnätverk som kan levereras till dem på vår plattform och andra webbplatser genom att besöka följande webbplatser: https://www.aboutads.info/consumers; Och https://www.networkadvertising.org. Dessa funktioner kommer att välja en besökare bland många - men inte alla - de intressebaserade reklamaktiviteter som vi eller tredje part bedriver.

10. Spåra inte policyn

Kaliforniens lag kräver att operatörer av webbplatser och onlinetjänster ska avslöja hur de svarar på en Do Not Track-signal. Vissa webbläsare har integrerat ”Spåra inte” -funktioner. När de flesta av dessa funktioner är aktiverade skickar de en signal eller preferens till webbplatsen eller onlinetjänsten som en användare besöker, vilket indikerar att användaren inte vill spåras. Eftersom det ännu inte finns en gemensam förståelse för hur man ska tolka Do Not Track-signaler, svarar vi för närvarande inte på Do Not Track-signal. Vi fortsätter att arbeta med online-industrin för att definiera en gemensam förståelse för hur man ska behandla Do Not Track-signaler.

Under tiden kan du välja att inte ta emot intressebaserad reklam från reklamnätverk som kan levereras på vår plattform och andra webbplatser genom att besöka följande webbplatser. Om du vill välja bort denna beteendeannonsering online, besök följande webbplatser: https://www.aboutads.info/consumers samt https://www.networkadvertising.org.

Detta kommer att välja bort dig från många - men inte alla - de intressebaserade reklamaktiviteter som vi eller tredje part bedriver. Val du gör kan vara specifika för webbläsare och enheter. Om du tar bort dina cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan dator eller enhet, kan du behöva uppdatera dina val för borttagning. Andra tredjepartswebbplatser ger besökare möjlighet att välja bort att ta emot intressebaserade annonser på sina webbplatser som du behöver kontrollera genom dina inställningar på den webbplatsen. För att till exempel välja bort Googles användning av ditt onlinebeteende i reklamändamål, besök Googles sida för annonsinställningar.

11. Tredjepartscookies

Kaliforniens lag kräver att operatörer av webbplatser och onlinetjänster avslöjar om andra tredje parter kan samla in personligt identifierbar information om en individs onlineaktiviteter från deras webbplats eller tjänst. Vi tillåter tredje parter som vi har ett separat avtal med att använda kakor och annan teknik för att samla in information om din användning av webbplatsen. Dessa tredje parter inkluderar (1) affärspartners som samlar in information när du tittar på eller interagerar med en av deras annonser på webbplatsen; och (2) reklamnätverk som samlar information om dina intressen när du tittar på eller interagerar med någon av deras annonser.

Informationen som samlas in av dessa tredje parter används för att göra förutsägelser om dina intressen eller preferenser så att de kan visa annonser eller reklammaterial på den här webbplatsen och på andra webbplatser över Internet skräddarsydda för dina uppenbara intressen.

Affärspartnerna och reklamenätverken som serverar intressebaserade annonser på tjänsterna har begränsad tillgång till en liten mängd information om din profil och din enhet, vilket är nödvändigt för att visa dig annonser som är skräddarsydda för dina uppenbara intressen. Det är möjligt att de kan återanvända denna lilla mängd information på andra webbplatser eller tjänster.

Vi delar inte information med dessa tredje parter som lätt kan identifiera dig (t.ex. e-postadress); dessa tredje parter kan dock ha tillgång till information om din enhet (t.ex. IP- eller MAC-adress). Vi har inte tillgång till eller kontroll över de tekniker som dessa tredje parter kan använda för att samla in information om dina intressen, och dessa tredje parts informationspraxis täcks inte av detta sekretessmeddelande. Utöver vad som diskuteras i detta dokument har vi ingen kontroll över dessa tredje parter.

11.1 Följande typer av kakor används på webbplatsen:
  • strikt nödvändiga / väsentliga kakor - Dessa kakor är viktiga för att du ska kunna flytta runt på webbplatsen och använda dess funktioner, till exempel åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan du inte tillhandahålla tjänster som du har bett om. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare.
  • prestandacookies - Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats, till exempel vilka sidor besökare besöker oftast och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Det används bara för att förbättra hur en webbplats fungerar.
  • funktionskakor - Dessa kakor gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg val du gör (som ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) och tillhandahålla förbättrade, mer personliga funktioner. Till exempel kan en webbplats kunna förse dig med lokala väderrapporter eller trafiknyheter genom att lagra den region där du befinner dig i en cookie. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar du har gjort i textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidor som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har bett om, till exempel att titta på en video eller kommentera en blogg. Informationen som dessa cookies samlar in kan vara anonymiserad och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.
  • beteendeinriktade annonseringskakor - Dessa kakor används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta effektiviteten i reklamkampanjerna. De placeras vanligtvis av reklamnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer. Ganska ofta kommer inriktnings- eller reklamcookies att länkas till webbplatsfunktionalitet från den andra organisationen.

12. Mindreåriga och barns integritet

Det är särskilt viktigt att skydda små barns integritet. Vår tjänst riktar sig inte till barn under 18 år och vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under 18 år utan att få samtycke från föräldrarna. Om du är under 18 år ska du inte använda eller komma åt tjänsten när som helst eller på något sätt. Om vi ​​får veta att personuppgifter har samlats in på tjänsten från personer under 18 år och utan verifierbart föräldras samtycke, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn under 18 år har fått ett konto på tjänsten kan du varna oss på dpo @collectiveray.com och begära att vi tar bort barnets personuppgifter från våra system.

Tjänsten är inte avsedd att användas av minderåriga och är inte avsedd att användas för att publicera innehåll som kan delas offentligt eller med vänner. I den utsträckning som en minderårig har publicerat sådant innehåll på tjänsten har den minderåriga rätten att ta bort eller ta bort detta innehåll med hjälp av raderings- eller borttagningsalternativen som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om du har några frågor angående detta ämne, vänligen kontakta oss som anges i avsnittet “Hur man kontaktar oss”. Var medveten om att även om vi erbjuder denna raderingsfunktion kanske inte borttagning av innehåll garanterar fullständigt eller heltäckande borttagande av innehållet eller informationen.

13. Datasäkerhet

Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda den information som skickas till oss, både under överföringen och när vi får den. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, obehörig ändring, obehörig utlämning eller åtkomst, missbruk och annan olaglig behandling av de personuppgifter som vi har. Detta inkluderar till exempel brandväggar, lösenordsskydd och andra åtkomst- och autentiseringskontroller. Vi använder SSL-teknik för att kryptera data under överföring via offentligt internet, och vi använder också säkerhetsfunktioner för applikationslager för att ytterligare anonymisera personuppgifter.

Ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100% säker. Vi kan inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss eller lagrar på tjänsten, och du gör det på egen risk. Vi kan inte heller garantera att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller ledande skyddsåtgärder. Om du tror att dina personuppgifter har äventyrats, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss".

Om vi ​​får reda på ett brott mot säkerhetssystem kommer vi att informera dig och myndigheterna om intrånget i enlighet med tillämplig lag.

14. Datalagring

Vi behåller endast de personuppgifter som samlats in från en användare så länge som användarens konto är aktivt eller på annat sätt under en begränsad tid så länge vi behöver det för att uppfylla de syften som vi ursprungligen samlat in för, unless annars krävs enligt lag. Vi kommer att behålla och använda information vid behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal enligt följande:

  • innehållet på stängda konton raderas inom 24 månader från dagen för stängning;
  • säkerhetskopior sparas i 12 månader;
  • faktureringsinformation bevaras under en period av 7 år från och med att de tillhandahålls till CollectiveRay i enlighet med bokförings- och skattelagstiftning
  • information om juridiska transaktioner mellan klient och CollectiveRay behålls under en period av 10 år från och med deras tillhandahållande till CollectiveRay i enlighet med den allmänna preskriptionstid som fastställts för civilrättsliga krav

15. inställningar

Även om vi kan tillåta dig att justera dina sekretessinställningar för att begränsa åtkomsten till vissa personuppgifter, tänk på att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Vi ansvarar inte för kringgående av sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder på Tjänsten. Dessutom kan vi inte kontrollera åtgärderna för andra användare som du kan välja att dela din information med. Dessutom, även efter att information som publiceras på tjänsten har tagits bort, kan caching- och arkiveringstjänster ha sparat den informationen, och andra användare eller tredje parter kan ha kopierat eller lagrat den information som finns tillgänglig på tjänsten. Vi kan inte garantera att information som du publicerar på eller överför till tjänsten inte kommer att ses av obehöriga personer.

16. Dataöverföring

Vi kan överföra, bearbeta och lagra personuppgifter som vi samlar in genom tjänsterna i centraliserade databaser och med tjänsteleverantörer i USA. USA kanske inte har samma dataskyddsram som det land från vilket du kanske använder tjänsterna. När vi överför personuppgifter till USA kommer vi att skydda dem enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Tjänsten är värd i USA. Betraktaless av databasen som finns i USA, om du väljer att använda tjänsten från Europeiska unionen eller andra regioner i världen med lagar som reglerar datainsamling och användning som kan skilja sig från amerikansk lag, observera att du kan överföra din Kunddata och personuppgifter utanför dessa regioner till USA för lagring och behandling av våra tjänsteleverantörer som anges i CollectiveRay Användarvillkor. Vi kommer att följa GDPR -kraven som ger adekvat skydd för överföring av personuppgifter från Europa till USA. Vi kan också överföra dina uppgifter till USA, EES eller andra länder eller regioner som Europeiska kommissionen anser tillhandahålla adekvat skydd för personliga data i samband med lagring och behandling av data, uppfyllande av dina förfrågningar och drift av tjänsten.

17. Uppgiftsansvarig och databehandlare

CollectiveRay äger, kontrollerar eller leder inte användningen av någon av kunddata som lagras eller behandlas av en klient eller användare via tjänsten. Endast Kunden eller Användarna har rätt att komma åt, hämta och styra användningen av sådan Kunddata. CollectiveRay är i stort sett omedveten om vad Kunddata faktiskt lagras eller görs tillgängliga av en Kund eller Användare för Tjänsten och har inte direkt tillgång till sådana Kunddata utom om det har godkänts av Kunden, eller efter behov för att tillhandahålla Tjänster till Kunden och dess Användare.

Därför att CollectiveRay inte samlar in eller bestämmer användningen av några personuppgifter som finns i klientuppgifterna och eftersom det inte bestämmer för vilka ändamål dessa personuppgifter samlas in, sätten att samla in sådana personuppgifter eller användningen av sådana personuppgifter, CollectiveRay agerar inte i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679, nedan kallad ”GDPR”) och har inte det därtill hörande ansvaret enligt GDPR. CollectiveRay bör endast betraktas som en processor för sina kunders och användares räkning som för alla klientdata som innehåller personuppgifter som omfattas av kraven i GDPR. Utom vad som anges i denna sekretesspolicy, CollectiveRay orsakar inte oberoende att kunddata som innehåller personuppgifter som lagras i samband med tjänsterna överförs eller på annat sätt görs tillgängliga för tredje part, utom för tredje parts underleverantörer som kan behandla sådana uppgifter å CollectiveRay i samband med CollectiveRaytillhandahållande av tjänster till kunder. Sådana åtgärder utförs eller godkänns endast av den tillämpliga klienten eller användaren.

Kunden eller användaren är personuppgiftsansvarig enligt förordningen för alla klientuppgifter som innehåller personuppgifter, vilket innebär att sådan part kontrollerar hur sådana personuppgifter samlas in och används samt fastställande av syften och medel för behandlingen av sådana personuppgifter Data.

CollectiveRay är inte ansvarig för innehållet i de personuppgifter som finns i kunddata eller annan information som lagras på dess servrar (eller dess underleverantörers servrar) efter kundens eller användarens gottfinnande och är inte heller CollectiveRay ansvarig för det sätt på vilket Kunden eller Användaren samlar in, hanterar utlämnande, distribuerar eller på annat sätt behandlar sådan information.

18. Ändringar och uppdateringar av denna policy

Besök denna sida regelbundet för att hålla dig medveten om alla ändringar av denna policy, som vi kan uppdatera då och då. Om vi ​​ändrar policyn kommer vi att göra den tillgänglig via tjänsten och ange datum för den senaste revisionen och följa tillämplig lag. Din fortsatta användning av tjänsten efter att den reviderade policyn har trätt i kraft indikerar att du har läst, förstått och godkänt den aktuella versionen av policyn.

19. Hur man kontaktar oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om denna policy, dina personuppgifter, vår användning och avslöjande eller ditt val av samtycke via e-post på dpo @collectiveray. Com. Om du har några problem eller klagomål om denna policy eller dina personuppgifter kan du kontakta CollectiveRay's dataskyddsombud via e -post på dpo @collectiveray. Com.

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av det tillgängliga kontaktformuläret.

 


Senast redigerad 2018-05-10 för GDPR-efterlevnad

Om författaren
David Attard
David har arbetat i eller runt online / digital industrin under de senaste 18 åren. Han har stor erfarenhet av mjukvaru- och webbdesignindustrin med WordPress, Joomla och nischer som omger dem. Som digital konsult fokuserar han på att hjälpa företag att få en konkurrensfördel med en kombination av deras webbplats och digitala plattformar som finns idag.

En sak till... Visste du att människor som delar användbara saker som det här inlägget ser fantastiska ut också? ;-)
Tveka inte, lämna en användbara kommentera med dina tankar, dela sedan detta på din Facebook-grupp (er) som skulle tycka att det var användbart och låt oss skörda fördelarna tillsammans. Tack för att du delade och var trevlig!

Upplysningar: Denna sida kan innehålla länkar till externa webbplatser för produkter som vi älskar och rekommenderar helhjärtat. Om du köper produkter vi föreslår kan vi tjäna en remissavgift. Sådana avgifter påverkar inte våra rekommendationer och vi accepterar inte betalningar för positiva recensioner.

Författare Utvalda på:  Inc Magazine-logotyp   Sitepoint-logotyp   CSS Tricks-logotyp    webbdesignerdepot-logotyp   WPMU DEV-logotyp   och många fler ...